Skip to main content

POZVÁNKA - Podujatie "Aby ľudia ľuďom pomáhali 2023"


Aj tento rok pripravuje Nitrianska komunitná nadácia tradičné septembrové podujatie s názvom „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ v Parku pod Borinou na nitrianskom sídlisku Klokočina.

Podujatie je organizované v rámci 17. ročníka rovnomenného grantového programu.

Podujatie pre malých i veľkých - tento rok v znamení športu a zdravého životného štýlu

Na návštevníkov tento rok čakajú rôzne športové súťažné stanovištia, kde si môžu vyskúšať napríklad - streľbu na basketbalový kôš, dribling medzi prekážkami, prekážkovú dráhu, preťahovanie lanom, športovo-pohybové disciplíny v zápasení, ukážky karate, lukostreľbu a mnohé iné.

Stanovištia a workshopy pre nich pripravia – Basketbalový klub BKM SPU Nitra, Zápasnícky klub Corgoň Nitra, Športový klub Karate Kachi, Športová akadémia HOPI, Združenie STORM.

O detský kútik s tvorivými i zábavnými aktivitami a hrami, a tiež o mini bazárik hračiek, sa postará Centrum pre rodinu - Nitra.

Nebude chýbať obľúbené maľovanie na tvár, či kalčeto a atmosféru podujatia oživí energická Bubenícka show Tambores.

Po absolvovaní aktivít na každom stanovišti účastníci získajú pečiatku na svoju kartičku. Po vyplnení celej kartičky ju môžu vhodiť do žrebovacej škatule na stanovišti Nitrianskej komunitnej nadácie, a ťažiť tak o vecné ceny v žrebovaní.

 

Podpora mimovládnych organizácií

Podujatie sa koná  pri príležitosti odovzdávania grantových šekov mimovládnym organizáciám, ktoré sa zapojili do grantového programu.

17 rokov Nitrianska komunitná nadácia umožňuje spoločensky zodpovedným firmámmestu Nitra každoročne podporiť renomované mimovládne organizácie v meste Nitra, ktoré svojou prácu prispievajú k zlepšeniu kvalitu života nás všetkých. Program je výnimočný tým, že podporuje realizáciu programov MVO a posilnenie ich kapacity.

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2023 boli podporené 3 mimovládne organizácie, ktoré sa aktívne venujú zapájaniu detí a mládeže do športových aktivít na komunitnej úrovni (vrátane detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením) a podpore ich zdravého životného štýlu - Korfbalový klub SPU Nitra, Združenie STORM, Hokejbalový klub Nitrianski Rytieri.

Anotácie víťazných  projektov nájdete tu – https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-allp-2023.pdf

Podpora ich činnosti je možná vďaka partnerom programu, ktorými v roku 2023 sú: mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., PP Invest, s.r.o. a The tree party.

Strom, ako živý symbol vzájomnej podpory a pomoci v komunite

Tradíciou podujatia sa stalo sadenie stromčekov do filantropickej aleje. Svojím príspevkom firmy nielen podporia tretí sektor, ale si tiež zakúpia živý strom, ktorý je zasadený do filantropickej aleje priamo v Parku pod Borinou. Tento stromček vyjadruje vzájomnú pomoc v komunite. Do sadenia sa zapájajú firmy, dobrovoľníci i návštevníci podujatia.

Podujatie sa bude konať 9. septembra 2023 od 15:30 v Parku pod Borinou na Klokočine.

Podujatie je bezplatné.

Pozvánku nájdete tu - https://fb.me/e/1dC5aGkOd

top