Skip to main content

Program Tu sme doma bude pokračovať čoskoro...

Program podpory: Tu sme doma


Grantový program "Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte" bude pokračovať aj v tomto roku.

Cieľom programu v roku 2022 bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. - hlavného partnera programu. Podporených a zrealizovaných bolo 8 projektov v celkovej sume 22 494 €. 

Podporené projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach: voda, znižovanie odpadov, či znižovanie uhlíkovej stopy. Zároveň bol program zameraný aj na rozvoj komunity (zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad, úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov, vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto oblasti...)

Anotácie podporených projektov nájdete TU , alebo si ich môžete pozrieť aj na našej dobromape, spolu s fotodokumentáciou TU .

Program bude pokračovať aj v roku 2023. O vyhlásení grantovej výzvy vás budeme informovať na našej webovej stránke, na facebooku nadácie, prostredníctvom newslettra a tlačovej správy v médiách. 

Tešíme sa na ďalšie skvelé nápady v Hurbanove

top