Skip to main content

Členovia Klubu darcov rozhodli

29. november 2022

Počas slávnostného galavečera, na ktorom si pripomenuli aj 20 rokov fungovania Nitrianskej komunitnej nadácie, členovia jej grantového programu Klub darcov rozhodli o pridelení podpory vybraným projektom. Vďaka filantropii Nitranov sa v meste pod Zoborom aj na budúci rok zrealizujú dobré nápady pre naše mesto.

Kultúrne centrum Zobor hostilo vyhlásenie výsledkov Klubu darcov. Ten je podľa správkyne Nitrianskej komunitnej nadácie výnimočným grantovým programom, pretože ho tvoria individuálni darcovia.

Ľubica Lachká: „Jednotlivci sú strašne dôležití pre rozvoj komunity ako takej a ovplyvňovanie jej smerovania. A čo sa mi páči, že tu máme strašne veľa dobrých ľudí okolo seba. Bez tohoto programu by sme ich určite toľko okolo seba nemali.“

Tento rok sa do Klubu darcov zapojilo viac ako 135 darcov, dokopy sa vyzbieralo 5 026 €. O ne a o priazeň členov sa uchádzalo 17 projektov, do finálového hlasovania ich postúpilo 6. Najväčší počet hlasov získal projekt Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra. 

Róbert Mikulášik:Neviem, či som všetkým adekvátne dostatočne dobre poďakoval, pretože fakt som dojatý. Tie rany, ktoré sme dostávali od života, všetky naše rodiny, tak sa nám takýmto spôsobom, v podobe takýchto „leukoplastov“ nejakým spôsobom aspoň vracajú a hojí sa to.“

Tri najúspešnejšie projekty si rozdelili 2 000, 1 600 a 1 400 €, no naprázdno neodišli ani ďalšie 3 finálové projekty. Nitrianska komunitná nadácia každý podporila sumou 700 € zo svojich ďalších zdrojov. Dôvodom štedrosti bola oslava 20. výročia jej vzniku.

Ľubica Lachká: „Teraz bolo veľmi dôležité, aby ľudia pochopili, že sme tu my pre nich a nie oni pre nás a že nie je to o tom, že mi jednoducho dávame peniaze, ale že je to o budovaní vzťahov.“

Od vzniku nadácie je s ňou spojený aj herec, verklikár a moderátor Ivan Gontko.

Ivan Gontko: „No čo jej priať, aby sa jej naďalej darilo, aby to, s čím do toho išla, teda pomáhať ľuďom robiť dobro, podporovať to, čo má zmysel a to čo som ja naformuloval sám pre seba na začiatku tejto cesty, prispievať k budovaniu otvorenej občianskej spoločnosti. Tak nech sa v tomto Nitrianskej komunitnej nadácii naďalej darí.“

zdroj: Nikoleta Kováčová, TV Nitrička

top