Skip to main content

Pandemia určila firmám priority

07. október 2021

Podľa odborníkov počet zodpovedných podnikov narastá a čoraz viac vnímajú výhody spolupráce. Často sami iniciujú nové partnerstvá.

Bratislava - Pandémia rozvoju spoločenskej zodpovednosti v prostredí firiem pomohla. Zhodujú sa na tom špecialisti z prostredia filantropie aj zástupcovia firiem. Pozreli sme sa na to, ako sa zmenili aktivity a smerovanie CSR (CSR - Corporate Social Responsibility) za posledné mesiace.

Už takmer dve dekády rozvíja myšlienky filantropie Nitrianska komunitná nadácia. V regióne Nitry vytvára podmienky aj na rozvoj firemného darcovstva prostredníctvom grantových programov vo viacerých oblastiach ako vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc alebo životné prostredie. Skúsenosti jedného z dôležitých členov Asociácie komunitných nadácií Slovenska ukazujú, že ani pandémia nevykorenila ochotu firiem spolupracovať a spolupodieľať sa na komunitnom rozvoji v regióne, kde pôsobia. „Firmy veľmi rýchlo pochopili nové priority a citlivo sa podriadili prioritám pandémie. Je dobré vidieť, že napriek neistote sme v minulom aj v tomto roku pokračovali vo všetkých kľúčových grantových schémach, kde sú partnerom firmy," hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie. Podľa nej jediný grantový program, ktorého sa zmeny dotkli, je program pre základné školy v Nitrianskom kraji, ktoré v minulom aj v tomto roku pracovali v inom režime a nemali vytvorené podmienky na realizáciu svojich komunitných projektov. Finančné prostriedky sa preto budú kumulovať a poslúžia tak na podporu projektov v budúcom roku.

Zmenil sa len účel

O odvahe firiem svedčí aj to, že viaceré nové grantové programy mohla nadácia naštartovať aj v tomto roku. Vďaka týmto programom sa vytvárajú virtuálne mosty, ktoré spájajú snahu spoločensky zodpovedných firiem, samosprávy a aktívnych občanov o zlepšenie kvality života. „Spoločensky zodpovedné firmy z Nitry a regiónu začínajú čoraz viac vnímať výhody takéhoto typu spolupráce a často sa stávajú iniciátormi vytvárania nových lokálnych partnerstiev, ktoré prinášajú silný synergický efekt umožňujúci dlhodobú podporu aktívnych ľudí v komunitách,“ približuje skúsenosť Zákopčanová.

Aj viaceré firmy signalizujú, že pandémia nepriniesla výrazné zníženie zdrojov pre CSR aktivity, skôr zmeny účelu. Objavili sa početné finančné dary pre nemocnice, seniorov aj podpora profesionálnym organizáciám, ktoré stáli v prvej línii. Jedným z mnohých príkladov je spoločnosť Schaeffler Kysuce, ktorá darovala nemocnici v Čadci 15-tisíc eur na pomoc v boji s pandémiou. Podnik tiež na začiatku pandémie rozdával rúška a plastové štíty pre domovy seniorov v Kysuckom Novom Meste.

Spoločnosť Samsung už štvrtý rok rozvíja program určený pre študentov vo veku 17 až 21 rokov zo Slovenska a z Česka. Pandémia veľkú časť projektu presunula do online priestoru a pretransformovala jeho rozvrh. Študenti sa museli prispôsobiť sťaženým požiadavkám, naučiť sa online etiketu či lepšie organizovať svoj čas, no ani to ich nezastavilo v chuti zlepšiť sa a vzdelávať. Unikátnosť projektu spočíva v jeho štruktúre a náročných časových aj obsahových podmienkach pre vybraných účastníkov. „Dôkazom úspechu rozvojového programu je pozitívna spätná väzba od absolventov aj aktuálnych študentov, ich rodín, priateľov i školiteľov z programu." dodáva Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka spoločnosti Samsung. Projekt Tvoja šanca #futureskills trvá desať mesiacov a počas programu sa študenti naučia najdôležitejšie zručnosti budúcnosti, aby sa pripravili na trh práce.

Mnohé iniciatívy sa snažia pracovať s prehliadanou skupinou seniorov. Práve pandémia dostala seniorov naozaj do popredia. Ako o jednu z najrizikovejších skupín sa o ňu začali zaujímať jednotlivci aj firmy. V Henkel Slovensko starostlivosť o seniorov a búranie medzigeneračných priepastí vôbec nie je novinkou uplynulého roka, ale dlhodobo hlavnou témou pre oblasť dobrovoľníctva. „S vývinom pôsobenia spoločnosti sa postupne upravoval a menil aj rozsah našej podpory vo sfére spoločenskej zodpovednosti. Spočiatku bol záber našej pomoci širší - od umenia cez útulky pre zvieratá až po individuálnu podporu Športových podujatí," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie v Henkel Slovensko. Dodáva, že po dôkladnom zvážení a konzultácii s odborníkmi v praxi vyvinuli strategický dobrovoľnícky program s názvom Henkel helps, ktorý sa zameriava najmä na pomoc seniorom.

Dobrovoľníctvo v kurze

Nový koncept spomínaného projektu v minulosti umožňoval zamestnancom dedikovať svoj čas, aby seniorom spríjemnili dlhé chvíle. V rámci dobrovoľníckych aktivít so seniormi trávili čas vonku na prechádzkach, ukázali im základy nordic walkingu, cudzokrajní dobrovoľníci zorganizovali cestovateľské besedy o svojich krajinách, iní v tvorivých dielňach učili seniorov, ako si vyrobiť domácu kozmetiku či ozdobiť textilné tašky. S príchodom lockdownov a obmedzení sa náplň firemného dobrovoľníckeho programu upravila a nateraz presunula, podobne ako všetko, do online prostredia - zamestnanci pripravujú pre seniorov elektronický magazín a nahrávajú pre nich cestopisné reportáže či kultúrny obsah na seniorský portál.

Napriek pandémii sa do rozsiahleho dobročinného projektu pustila spoločnosť Coca-Cola, ktorá od júna tohto roka zabezpečuje bezplatné kurzy prvej pomoci na 30 miestach v Česku a ďalších 20 na Slovensku. Takto si pripomína 50 rokov výroby na našom území. Cieľom projektu je podporiť personál detských domovov a pracovníkov rôznych neziskových organizácií, ktoré ďalej pomáhajú. Kurzy absolvovali už stovky zamestnancov z neziskového sektora, celkovo ich bude do konca projektu 500. Na Slovensku organizuje Coca-Cola kurzy pomocou občianskeho združenia Úsmev ako dar a inštruktorov zo Slovenského Červeného kríža. „Základná myšlienka projektu vychádza z predpokladu, že každý, kto získa potrebné znalosti a prípravu, má v krízovej situácii väčšiu šancu zachrániť život druhému človeku,“ približuje Michal Čubrík, manažér pre externé vzťahy spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Práve skutočnosť, že firmy a organizácie majú CSR dlhodobo etablované, pomohlo prekonať pandemickú neistotu. Podobne je na tom aktívna dobrovoľnícka skupina v rámci bratislavského centra Dell Technologies. Pracuje od roku 2013 a zastrešuje entuziastov pre udržateľnosť. Tvorí ju viac ako 200 členov a sú zapojení v desiatkach rôznorodých projektov - pri čistení Dunaja, odstraňovaní nelegálnych skládok, zbere oblečenia aj elekroodpadu. „Hybridná forma práce prirodzene spôsobila, že viacero aktivít, pri ktorých sa dobrovoľníci stretávali osobne, sme museli obmedziť. Na druhej strane je povzbudzujúce, že programy expertného dobrovoľníctva sa kolegom podarilo udržať. To ukazuje, že skorý návrat do normálu prinesie aj oživenie dobrovoľníckych aktivít v celej svojej šírke," dodáva Jana Hudecová z Dell Technologies.

Spoločnosť ABB Slovensko sprístupnila pre svojich zamestnancov asistenčnú linku zameranú aj na podporu duševného zdravia. „Poskytuje poradenstvo od zlepšenia vzťahov, fyzického zdravia a zvládania stresu cez rodičovstvo až po odporúčania finančných a právnych služieb. Odborníkov môžu naši zamestnanci a ich rodinní príslušníci kontaktovať 24 hodín denne,“ hovorí Lenka Káňová, HR manažérka zo spoločnosti ABB Slovensko.

autor: Martin Pápal
článok vyšiel v Hospodárskych novinách

top