Skip to main content

Odovzdávanie grantových šekov Inovatívne s FOXCONNOM 2021

21. máj 2021

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s partnermi vyhlásila 1. februára 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o granty. Tentoraz dostali priestor verejnoprospešné projekty zamerané na vytvorenie novej alebo inováciu už existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov.

„Je potrebné, aby sa spojili štyri faktory. Sú to firmy, ktoré sú ochotné podporovať, sú to potom ľudia, ktorí sú ochotní tie projekty realizovať, sú to samosprávy a potom je to tretí sektor, nadácie, ktoré vytvárajú platformu na to, aby to celé fungovalo.“

Ladislav Prochádzka
jeden z partnerov programu

Do termínu uzávierky bolo prihlásených 15 projektov. Tie víťazné vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov súkromnej spoločnosti, Nitrianskej komunitnej nadácie a mesta Nitry. Vybrané a podporené boli tri verejnoprospešné projekty v celkovej sume 14 300 eur.

„Tým najdôležitejším z nášho pohľadu bolo, aby sme podporili projekty, ktoré prinášajú inovácie, ktoré prinášajú nové myšlienky.“

Najväčšiu podporu projektu vo výške 7000 eur dostalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Sú to už približne dva roky čo začalo vedenie raziť myšlienku zeleného divadla. Navrhovaný projekt posedenia na námestí sa preto tento rok ešte viac spája s ekológiou.

„Nielen naši diváci, ale každý, kto ide cez námestie môže oddýchnuť si, pritom sú tam využité prvky ekologické, že to bude svietiť, ale budeme brať slnečnú energiu. Budú tam zelené rastliny, ktoré budú zase v takých samozavlažovacích nádobách, čiže bude to aj zelené, bude to aj večer svietiť, bude to esteticky pekné a bude to zaujímavé.“

Jaroslav Dóczy
riaditeľ Divadla Andreja Bagara

Autori druhého víťazného projektu stavili na zoborské vrchy a IT technológiu. Prostredníctvom mobilnej aplikácie získa náučný chodník digitálnu podobu. Realizovať sa bude na etapy. Predkladaný projekt bol podporený sumou 5500 eur.

„Zistili sme, že si zaslúži „apgrejd“ a každý ten bod tejto celej trasy, trošku sa k tomu vrátiť, doplniť informácie, doplniť do toho obrázky. Turista je na konkrétnom bode, na ktorom si vie nalogovať, kde sa nachádza. Vie si teda prečítať informácie, históriu, pomocou tejto aplikácie sa vieme pohybovať v priestoroch napríklad Dražovského kostolíka a naozaj je to až fascinujúce v niektorých momentoch.“

Andrej Berkeš
predseda Zoborského skrášľovacieho spolku

Sumou 1800 eur bol podporený projekt z dielne občianskeho združenia Ďarmoty, ktoré prišlo s myšlienkou zazeleniť cyklotrasu a vytvoriť tak v jej blízkosti zelenú infraštruktúru. Realizovať by sa mohla už na jeseň tohto roka.

„Náš projekt spočíva v tom, že pôvodne sme boli pri iniciovaní myšlienky vytvorenia cyklotrasy, ktorá síce sa urobila, ale je to aktuálne len pás asfaltu. Chýba tam tá zelená infraštruktúra. Tak sme sme prišli s myšlienkou, že by sme to ozeleneli. Začali sme s výsadbou stromov pozdĺž, sú to všetko vysokokmene, sú to dlhoveké stromy a chceli by sme v tejto tradícii pokračovať.“

Mário Majerčík
OZ Ďarmoty


Miriam Poláková televízia Nitrička

top