Skip to main content

Mením Moje Mesto

Termín zverejnenia výzvy: 17.1.2020


Termín uzávierky: 21.2.2020

 

 

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce.  Na rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra na program sumu 40 000 €. Maximálna suma na jeden projekt je 4 000 €. 

Víťazné projekty si môžete pozrieť tu https://mmm.hlasobcanov.sk/

Program Mením Moje Mesto prebieha v rámci spolupráce s WellGiving o.z. vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu.

 

Partneri programu

top