Skip to main content

Mením Moje Mesto

Termín zverejnenia výzvy: 17.1.2020


Termín uzávierky: 21.2.2020

 

 

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce.  Na rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra na program sumu 40 000 €. Maximálna suma na jeden projekt je 4 000 €. 

Víťazné projekty si môžete pozrieť tu https://mmm.hlasobcanov.sk/

Program Mením Moje Mesto prebieha v rámci spolupráce s WellGiving o.z. vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu.

 

Partneri programu

Podporené projekty 2020
1,18 Mb
Otvoriť
Podporené projekty 2019
1,87.Mb
Otvoriť
Podporené projekty 2018
757,73. kB
Otvoriť

Aktuality Mením Moje Mesto

top