Skip to main content

   Lesná pedagogika

   Lesná pedagogika

   stručná anotácia o projekte

   Poľovníci poľovníckeho združenia Zelený Háj vo svojom projekte chceli realizovať tzv. Lesnú pedagogiku pre žiakov miestnych ZŠ, hlavne 1. stupeň. Osadením altánku v areáli strelnice združenia vybudovali ekotriedu v prírode. Osadili altánok so šindlovou strechou 3x4m so setmi na sedenie, smetný kôš na separovaný zber, vysadili stromy a nádobu na zachytávanie dažďovej vody. Poľovníci tu učia deti rozlišovať stromy, kvety, pripravujú s nimi herbáre, spoznávajú najtypickejšie druhy vtákov a cicavcov vyskytujúcich sa v tejto prírode, ktoré budú vedieť rozlišovať nielen podľa vzhľadu, ale aj stôp v piesku alebo snehu. Pripravili s nimi spoločne vtáčie búdky a hotely pre hmyz, kde sa využil odpadový materiál. Hotové výtvory zobrali do školy, kde sa stali súčasťou areálu školského dvora. Nakoľko sa priestor stretol s veľkým ohlasom, začali ho okrem poľovníkov, kynológov a žiakov využívať aj rodiny na spoločné podujatia, zamestnanci na posedenia, ako aj ďalší záujemcovia, ktorí si tu krátia voľné chvíle.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Zelený Háj, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Poľovnícke združenie Zelený Háj

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top