Skip to main content

Revitalizovaná fontána pred súdom

Fontána v centre Nitry dostala nový vzhľad.

Dňa 19.11. sa pred budovou okresného súdu konala slávnostná kolaudácia vynovenej mestskej fontány za účasti zástupcov Mesta, vedenia SPU, študentov a médií. Úvodné slovo patrilo Soni Bellérovej, ktorá vysvetlila, že sa jedná o realizáciu výtvarného návrhu študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU.  „Projektom sme chceli vyzdvihnúť  a revitalizovať jednu zo zelených mestských oddychových zón. Inštalácia na fontáne je vizuálny objekt, ktorý má na priestor upozorniť a zároveň bude slúžiť na sedenie. Je navrhnutý v troch výškových rovinách, môžete si tam položiť kávu, či obedár, čítať, ležať, oddychovať. Počas prác sme sa stretli s pozitívnymi reakciami zo strany miestnych obyvateľov, ktorí priestor využívajú počas letných mesiacov ako oddychovú zónu, ktorá ich svojou klímou chráni pred teplom, zdržiavajú sa tu  športovci, ktorí tu absolvujú strečing, mladé rodiny s deťmi... Chceme tým vyvolať aj diskusiu medzi obyvateľstvom, čo sa im páči a čo nie, čo by v Nitre uvítali“, dodala odborná garantka projektu S. Bellérová. Mesto Nitra plánuje v jej okolí novú zelenú výsadbu, ktorá by daný priestor vhodne doplnila.

Projekt Fontána NR bol podporený sumou 5 000 € v rámci grantového programu Mením Moje Mesto, ktorý financovalo Mesto Nitra z participatívneho rozpočtu. Administrovala ho Nitrianska komunitná nadácia.

Viac o programe Mením Moje Mesto sa dozviete tu...

top