Skip to main content

O finalistoch Klubu darcov 2018 je rozhodnuté

Elektronické hlasovanie rozhodlo o  6 finalistoch.

Členovia Klubu darcov, ktorí darovali do 31.10.2018 mali možnosť rozhodnúť formou elektronického hlasovania o 6 finalistoch z celkovo predložených 11 projektov. Finalisti sa budú uchádzať o priazeň členov Klubu na tradičnom slávnostnom stretnutí 18.11.2018 v PKO v Nitre.

Darujte a aj Vy a rozhodnite, ktoré projekty sa budú realizovať v našom meste.

Do finále sa prebojovalo nasledovných 6 projektov:

1. Bublinky do Snoezelen  (Predkladateľ: "óčkári", o.z.)
Projekt je zameraný na doplnenie terapeutickej miestnosti  v priestoroch MŠ Piaristická v Nitre,  kde je realizovaná terapia Snoezelen pre deti so zrakovým postihnutím.   

2. Informačná pomôcka k prevencii násilia (Predkladateľ: Centrum Slniečko)
Cieľom  projektu je vypracovať informačnú brožúru, pomocou ktorej sa zvýši povedomie verejnosti o mnohých dôležitých témach  z oblasti domáceho násilia.

3. Zážitkové vzdelávanie v prírode (Predkladateľ: SPU Nitra, Botanická záhrada)
Projekt je venovaný deťom základných škôl, ktoré dostanú pracovné listy s rôznymi úlohami (počítanie letokruhov, spoznávanie listov a ihličnatých drevín, ...). Úlohy budú riešiť priamo v teréne, v skleníkoch Botanickej záhrady.

4. Zariadenie infocentra (Predkladateľ: Podaj mi ruku Nitra, o.z.)
Cieľom projektu je pomáhať sociálne slabším rodinám a rodinám s ťažko chorými deťmi formou infocentra zriadeného na mestskej tržnici, kde vydávajú oblečenie, drogériu, zariadenie pre domácnosť... a zároveň podávajú aj informácie ohľadne ďalšej pomoci.
 
5. Zaži vedecký deň (Predkladateľ: VIAC AKO UČENIE, o.z.)
Združenie " VIAC AKO UČENIE"  pripravilo projekt, v ktorom sú zahrnuté  fyzikálne aktivity pre deti každého veku, v rámci ktorých budú môcť zažiť jeden deň v koži vedca. Svoje vlastné bádanie budú prezentovať na žiackej konferencii, menšie deti budú bádať v laboratóriu.

6. Nutričná akadémia pre deti (Predkladateľ: KlauDIA,o.z.)
Občianske združenie KlauDIA sa venuje edukačnej činnosti špeciálne ľuďom s ochorením diabetes mellitus. Prostredníctvom projektu  zabezpečia a zrealizuje zážitkové prednášky pre žiakov priamo v školách

top