Skip to main content

Seniori organizujú podujatia pre radosť

Spevácka skupina Senior z Horných Krškán varila lekvár... 

 

V jedno piatkové popoludnie sme sa vybrali na návštevu k seniorom zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Horných Krškanoch. Varili tam domáci slivkový lekvár podľa tradičnej receptúry našich starých mám. Vonku, vo veľkom kotli, vlastnoručne vyrobeným dreveným miešadlom a z vlastnej úrody. A ten sa im skutočne vydaril, ani sladký, ani horký...tak akurát.  Okrem všakovakých iných dobrôt, nám ponúkli aj vystúpenie svojej speváckej skupiny Senior. Dámy aj páni v nových speváckych úboroch zanôtili za doprovodu heligónky krásne ľudové melódie, ktoré potešili prítomných seniorov, nejedni sa k nim aj pridali. „Spevácka skupina funguje od mája, nácviky máme každý pondelok v týždni po 3hodiny. Nie sú to profesionálne výkony, ale o to nám nejde. Robíme to pre radosť, ktorú to nám i ostatným seniorom prináša, povedala pani Maceková, predsedníčka Jednoty dôchodcov v Horných Krškanoch. Jednotné oblečenie bude slúžiť počas vystúpení nielen na domácej pôde, ale i na iných vystúpeniach pre verejnosť. Oblečenie speváckej skupiny Senior bolo financované z grantového programu Reydel pre Nitru.

top