Skip to main content

Výsledky grantového programu Mladí nitrianski filantropi 2023

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF, v rámci grantového programu „Mladí nitrianski filantropi“, podporila 13 projektov celkovou sumou 12 000 Eur.

Cieľom programu je podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a motivovať ich tak k dobrovoľníctvu a filantropii.

Súčasťou programu je aj neformálne vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. V rámci vzdelávania účastníci získali základné vedomosti z projektového manažmentu, ktoré pretavili do prípravy vlastného projektu.

„Mladí ľudia sú hnacou silou mnohých komunitných aktivít, zameraných na sociálnu inklúziu a podporu prijímania rozmanitosti. Sme preto veľmi hrdí na to, že môžeme byť partnerom mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie v tomto programe," hovorí Michaela Bauer, koordinátorka programov UNICEF na podporu utečencov na Slovensku.  

Do výzvy sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 13-25 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít (min. 3 v skupine). Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádzala dospelá osoba (koordinátor, učiteľ, rodič....).

„Je to skvelý program, ktorý v novom šate v Nitre funguje už tretí rok. Prináša mladým ľuďom projektové zručnosti zážitkovou formou, vedie ich k aktivizmu a dobrovoľníctvu a prepája rôzne vekové skupiny a komunity. Určite dá mladým ľuďom viac, ako najlepšia kniha o riadení projektov“, hovorí Miloslav Špoták – viceprimátor mesta Nitra.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutočnilo 28.6.2023 v obradnej sieni MSÚ v Nitre, za prítomnosti viceprimátora mesta Nitra Miloslava Špotáka, zástupcov spoločnosti UNICEF a Nitrianskej komunitnej nadácie.

Informácie o programe a anotácie podporených projektov nájdete TU. Celú fotogalériu z podujatia nájdete TU alebo na našom Facebooku

     

top