Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Otvárame program Mením Moje Mesto 2019

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 2. ročníku grantového programu Mením Moje Mesto.

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  2. ročníku grantového programu Mením Moje Mesto.

V roku 2018 Mesto Nitra prvýkrát pristúpilo k rozdeleniu participatívneho rozpočtu prostredníctvom grantového programu „Mením Moje Mesto“. Bol zameraný na podporu projektov v 2 kategóriách – IT riešenia a verejné priestory.

Do úspešného 1. ročníka sa zapojili jednotlivci i rôzne inštitúcie. Celkovo bolo prostredníctvom hlasovania verejnosti vybraných 12 projektov, ktoré si rozdelili sumu až 50 000 Eur.

A tak v Nitre pribudli napríklad zábavné lavičky, ukážková prírodná záhrada v areáli základnej školy, oddychové miesto pre študentov, komunitné kompostovisko, „ostrovy života“ a ďalšie (anotácie všetkých podporených projektov nájdete TU). Zároveň boli podporené dve nové aplikácie v kategórii IT riešenia. Aplikácia iNitra, ktorej úlohou je zjednodušiť obyvateľom a návštevníkom Nitry orientovať sa v ponuke športových a kultúrnych zariadení a udalostí v meste. Webová aplikácia Zelené mesto umožní obyvateľom jednoduchou a modernou formou podieľať sa na výsadbe zelene v meste.

Tento rok však výzva obsahuje dve dôležité zmeny. Prvou je suma, ktorú si víťazi rozdelia. Celková alokovaná čiastka, vyčlenená na tento grantový program, je 80 000 Eur, pričom každý projekt môže získať až 4000 Eur na realizáciu.

Druhou podstatnou zmenou sú oblasti podpory. Kým prvý ročník programu bol zameraný na verejné priestory a IT riešenia, v tomto roku sa hranice podpory výrazne rozšírili. Prihlásiť sa tak môžu projekty z týchto oblastí: vzdelávanie, sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia mladých ľudí i seniorov, aktívna kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, verejné priestory či športové aktivity pre verejnosť.

Zavádzanie IT aplikácií v rámci každej z vyššie menovanej oblasti bude pokladané za pridanú hodnotu každého z predkladaných  projektov.

Ak teda máte skvelý nápad, ako zmeniť naše mesto, viete čo Vám v ňom chýba  a chcete priložiť ruku k dielu, neváhajte a pošlite nám svoj projekt. Uzávierka prijímania žiadostí je 18.3.2019 do polnoci.

top