Skip to main content

Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM

Program podpory: Klub darcov


V rámci grantového programu Klub darcov 2019 bol podporený aj jeden náučný a zaujímavý projekt, ktorý vám priblíži históriu Zoborského kláštora. 

Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Najdôležitejším projektom je konzervovanie ruín NKP Zoborský kláštor, ktorý bol v 9. storočí vybudovaný benediktínmi a jeho sprístupnenie verejnosti a jeho propagácia.

V rámci grantového programu Klub darcov 2019 bol podporený aj projekt Zoborského skrášľovacieho spolku s názvom – Rozšírená realita – sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM.

V roku 2019 bol realizovaný projekt Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na iphone, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu - kamaldulského mnícha.
V ďalšej etape mali autori v úmysle zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova.

Pomocou rozšírenej reality chceli priblížiť reálny vzhľad zakonzervovaných ruín a slovom priblížiť históriu, archeologické nálezy, život, poslanie mníchov a ich prínos pre obyvateľov a krajinu. „Dnes návštevník, bez odborného výkladu nezíska komplexné informáciu o mieste, kde v 9. storočí vznikol benediktínsky kláštor, ktorý bol prvým v juhovýchodnej Európe.
IT technológie ponúkajú možnosti prezentovať nielen obraz, ale i odborný výklad a zapojiť návštevníkov pomocou hry do aktívneho - interaktívneho diania“
, hovoria realizátori projektu.

Cieľom je postupne vytvoriť sprievodcu ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM za využitia tzv. rozšírenej reality.
Návštevník bude môcť vidieť a počúvať výklad:
- Príbytok kamaldulského mnícha
- Kláštorný kostol
- Rákocziho altánok
- Kláštorný vodovod
- Archeologické nálezy
Záujemca o návštevu areálu bez prítomnosti sprievodcu za pomoci IT technológie a svojho iphonu, alebo tabletu bude mať možnosť spoznať túto výnimočnú lokalitu, kde sa formoval náš národ a jeho história od 9. storočia.

Získaný grant dopomohol k realizácii časti tohto projektu. Programátor pripravil 3D model exteriéru príbytku mnícha pre integráciu do rozšírenej reality.

Tento čiastkový projekt je súčasťou SPRIEVODCU ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, ktorý predstavuje i záhradku mnícha, interiér príbytku mnícha a postupne sa bude rozširovať o ďalšie budovy a priestory v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov Nitra - Zobor.

Projekt bude pokračovať v prípravou 3D modelov pre integráciu do rozšírenej reality ďalšími objektami a areálom.

Viac o Klube darcov sa dozviete TU

  

top