Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Klub darcov 2019 je úspešne za nami

Tradičné novembrové podujatie Klub darcov 2019 je úspešne za nami.

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie venoval na podporu verejnoprospešných projektov v Nitre 5 400 €.

Slávnostné podujatie Klubu darcov 2019 sa konalo 24. novembra 2019 v PKO Nitra. Tento rok darovalo a rozhodovalo tak o dianí v Nitre vyše 180 darcov, celkovou sumou  4 570 Eur. „Nitrianska komunitná nadácia prostredníctvom Klubu darcov spája šikovných ľudí, ktorí majú chuť niečo zmeniť, s dobrými ľuďmi, ktorí sú ochotní tieto zmeny podporiť a je príjemné sledovať, že sa medzi nimi tvorí takáto dôvera a darcov z roka na rok pribúda“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Podujatie pre veľkých i malých – podujatie s dušou

Moderátormi Klubu darcov 2019 boli dvaja členovia Správnej rady nadácie, Nikoleta Kováčová a Ivan Gontko. Hudobným spríjemnením večera boli nitrianske jazzové legendy E.G.O. Group pod vedením Eugena Gnotha a tiež spevácky zbor Arrow Roses z Ars Studia v Nitre. O chutné občerstvenie sa postarali Páni Baklažáni, správna rada nadácie s ich legendárnou kapustnicou a nechýbala tiež sladká torta od Jarky Královej. Taktiež bol pre návštevníkov s deťmi pripravený detský kútik s hrami, workshopmi a dozorom, o ktorý sa postarala firma TOYETO, Centrum pre rodinu a Katedra ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre. Vďaka našim darcom a tiež mestu Nitra sme odovzdali nie 4, ale 6 grantových šekov, a tak mali radosť naozaj všetci :) Atmosféra bola teda opäť úžasná a my sa už teraz tešíme na Klub darcov 2020 :) Poďakovanie patrí všetkým darcom, partnerom podujatia, partnerom programu, mediálnym partnerom, našim úžasným dobrovoľníkom a každému, kto akokoľvek priložil ruku k dielu a pomohol nám vytvoriť nezabudnuteľné podujatie :) Ďakujeme!

Všetci finalisti podporení

Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru. O priazeň darcov sa uchádzalo 6 projektov, za ktoré hlasovali priamo na slávnostnom podujatí.

Autormi projektov sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či tzv. neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

Vďaka krásnej sume od darcov a kofinancovaniu mesta Nitra žiadny z projektov neostal tento rok nepodporený. Projekty si rozdelili celkovú sumu 5 400 Eur. Prvé tri víťazné projekty získali grantové šeky v hodnote 1 000 Eur pre každý projekt a ďalšie tri podľa počtu hlasov a poradia 900 Eur, 800 Eur a 700 Eur. Poradie bolo nasledovné:

  1. miesto - Rekonštrukcia telocvične ● J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová ● Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí.
  2. miesto - Separovaný zber ● Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra ● V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia.
  3. miesto - Raňajky na korze ● E. Domanová, A. Balážová, P. Doman ● Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. 
  4. miesto - Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe ● D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič ● Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. 
  5. miesto - Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM ● Zoborský skrášľovací spolok● Rozšírenie existujúcej IT aplikácie, kde návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na iphone, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu - kamaldulského mnícha.
  6. miesto - Zapáľme v nich vedu ● Viac ako učenie, o.z. ● Cieľom projektu je vzbudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania.  

Fotky z podujatia sú dostupné v našej galérii a na facebooku Nitrianskej komunitnej nadácie https://www.facebook.com/pg/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/?tab=album&album_id=2636506353053421 

top