Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Príležitosť na zmenu s Centrom pre rodinu

Vyspovedali sme realizátorku ďalšieho z podporených projektov v programe Mením Moje Mesto 2019. Prečítajte si rozhovor...

Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny - "Šťastná rodina nie samozrejmosť". Ich zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných vzťahov, rodín, a tým aj zdravšej komunity. Ponúkajú aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby, vzájomnú solidaritu. Vďaka grantovému programu Mením Moje Mesto 2019 sa im podarilo zrealizovať projekt s názvom – Príležitosť na zmenu s Centrom pre rodinu, a nás zaujímalo, ako to celé prebiehalo. Na zvedavé otázky nám ochotne odpovedala pani Dobroslava Baranová, realizátorka projektu.

 Ako vznikla myšlienka na váš projekt?

Pri výzve grantového programu Mením Moje Mesto 2019 nám napadla myšlienka, že zmenou nie je iba zmena priestorov, ihrísk, či iných vonkajších "terénov". Na základe viac ako 10 - ročných skúseností s rôznymi situáciami v rodinách, sme sa rozhodli zamerať sa na premenu zvnútra seba samého, takú, ktorá dokáže pozitívne nakaziť aj ďalších a prinesie niečo dobré aj okoliu. John Powell, autor hudby do filmov, napr. "Ako vycvičiť draka", či „Doba ľadová" povedal: „Zdravou výživou pre osobný rast je milé prijatie a povzbudenie." V projekte sme začali práve od toho. Túžili sme, aby v našich priestoroch pod hradom bol každý, kto príde, prijatý milo, ústretovo, čo sme chceli umocniť aj ponukou kvalitnej kávy a zavedením konzultačných hodín - nie vždy sa vieme "stránkam" venovať tak, ako by sme chceli.  Počas rozhovoru v príjemnej atmosfére sa snažíme napomáhať ľuďom uvoľniť sa z prípadného stresu, zdieľať sa a, podľa potreby, poradiť ďalšie kroky - odborníkov, odporučiť a požičať literatúru, miesto, kam sa špecifickejšie obrátiť.
Pokračovali sme v tom, že sme chceli našej cieľovej skupine sprístupniť rozvojové a vzdelávacie semináre, ktoré v bežnom živote nie sú pre účastníkov najmä finančne dostupné.   

Pre koho bol váš projekt určený?

Projekt je určený všetkým dospelým, ktorí chcú pracovať na sebe, potrebujú poradiť, pohnúť sa v oblasti zručností  "do života" , ktorí potrebujú byť vypočutí...

Kto sa zapojil do realizácie?

Na projekte sa podieľali 2 zamestnankyne Centra pre rodinu a približne 7 dobrovoľníkov - pri organizačnom zabezpečení, odborne 6 lektorov z rôznych oblastí.

Ako ste spokojní s výsledkom?

Výsledky projektu sa nedajú, okrem účasti na aktivitách, zatiaľ kvantitatívne merať, avšak veríme, že k zmene k lepšiemu, či k nadobudnutiu nových zručností, príde približne u 200 účastníkov seminárov i návštevníkov nášho centra. S výsledkom sme spokojní, o aktivity bol záujem, nešlo o masové udalosti. Veríme, že sme získali ďalších sympatizantov a potenciálnych dobrovoľníkov. Prevencia v riešení vzťahov i nadobúdanie rôznych zručností pre život ešte pred vzniknutím problémov, sú oveľa účinnejšie, ako neskôr hasenie a riešenie, niekedy až veľmi zamotaných, problémov. Mnohé dobré workshopy sú finančne náročné a neprístupné " obyčajnej " klientele. Boli by sme radi, keby sa nám podobný projekt podaril aj v budúcnosti.  S našim miestom prvého kontaktu budeme naďalej pokračovať.

 

 

top