Skip to main content

Baby centrum myslí aj na rodičov

Program podpory: Mením moje mesto


Púpavienky sa tešia, že získali podporu na cyklus podujatí vo svojom centre. Úspešne ho odštartovala beseda s psychologičkou.

Grantový program Mením Moje Mesto 2019 podporil aj projekt nitrianskeho Baby centra Púpavienky. V rámci neho sa na jeho pôde uskutoční viacero podujatí. „Robíme ich pravidelne. Snažíme sa prinášať rodičom témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré potrebujú. Tie témy vyplynú z našich rozhovorov, keďže s rodičmi veľa debatujeme. Máme už úzke vzťahy a často sa ma pýtajú veľmi narovinu, no ja nemôžem byť odborník na všetko, hoci mám veľa skúseností. V takom prípade si zavoláme špecialistu a rodičia sa pýtajú konkrétne,“ vysvetľuje Nasťa Ullerová, zakladateľka Púpavienok. Témou nedávnej besedy boli vzťahy. „Naše vzťahy sú všetko, čo žijeme. Je to niečo, čo nás vyživuje, no zároveň, keď nefungujú, môžu nám zobrať kopec energie. Ľudia, s ktorými sme, sú buď darom, trestom alebo testom. Vzťahy a ľudia sú veľká škola,“ potvrdila Andrea Árendášová, psychologička z referátu poradensko-psychologických služieb ÚPSVaR v Nitre, ktorá besedu viedla. Podľa nej sú už Slováci vo využívaní práce psychológov otvorenejší. „Trošku sa to mení. Tak ako nám rastie nová generácia detí. Sú to úplne iné deti, z iného cesta, akoby z inej planéty, tým pádom nás ako rodičov učia a posúvajú naše hranice, rigidné zásady a postoje,“ dodala pani psychologička. Aktivity Baby centra Púpavienky teda víta. „Maminky si takto ukroja trošku z času pre seba, aj takýmto spôsobom odbúravajú akúsi sociálnu izoláciu. Je dôležité, aby sa aj počas materskej dovolenky posúvali, scitlivovali, lebo tie deti už potrebujú iné mamy.“ Zmysel teda aktivity na pôde Púpavienok majú nielen pre deti. A to vpred posúva aj zakladateľku centra Nasťu Ullerovú. „Vidím, že to potrebujú a že to, čo im dávame, pomáha. Zmyslom je naplnenie ich potrieb a šťastné spoločenstvo okolo, lebo to sa týka aj mňa,“ povedala pri zbere medovky v záhrade centra, zatiaľ čo v neďalekej trampolíne si deti užívali popoludňajšie augustové slnko. Cyklus podujatí v Púpavienkach bude pokračovať besedou s pediatrom, pedagogičkou, ktorá sa venuje metóde montessori, no a na záver leta sa pripravuje detská párty. Presné dátumy nájdete na facebookovej stránke Baby centra Púpavienky.

top