Skip to main content

INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2022 - VÝZVA

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Máte dobrý nápad v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania, či zdravého životného štýlu? Získajte naň až 1 500 Eur.

V spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia, s.r.o. vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2022.

„Tento rok sme sa so spoločnosťou Foxconn Slovakia rozhodli výzvu zamerať na inovatívne projekty z oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a zdravého životného štýlu. Program je určený pre dobrovoľníkov, ktorí sa aktivizujú pre miestnu komunitu. Vítané sú inovatívne projekty, ktoré zahrňujú nové postupy a formy,“ hovorí Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

Tohtoročný grantový program je už tretím ročníkom spolupráce Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o.. Úspešní žiadatelia v ňom môžu získať 1 500 Eur na realizáciu svojho projektu.

Projekty môžu pokrývať rôznorodé oblasti – napr.:

  • podpora zmysluplných dobrovoľníckych aktivít, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia vrátane environmentálneho vzdelávania, ktoré poukazuje na aktívny prístup jednotlivca k tejto problematike
  • podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces na školách aj mimo nich a rozvíja kritické myslenie a tímovú spoluprácu žiakov, pedagógov a širšej komunity školy
  • podpora aktivít, ktoré rozvíjajú zdravý životný štýl, športové aktivity a prispievajú k ochrane zdravia širokej verejnosti, vrátane vzdelávania k tejto téme

Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra, napr. školy, mimovládne organizácie, alebo neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom minimálne jeden musí dosahovať vek 18 rokov.

„Hlavnú úlohu v tomto ročníku grantového programu Inovatívne s Foxconnom budú mať opäť aktívne lokálne komunity v meste Nitra. Títo ľudia veľmi dobre vedia, aké projekty môžu zlepšiť život verejnosti a zároveň spájať ľudí pri ich tvorbe aj ich využívaní. Už teraz sa tešíme na všetky inovatívne nápady, ktoré urobia život v našom meste ešte lepším,“ povedal Ladislav Procházka, hovorca spoločnosti Foxconn Slovakia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY: 14. 02. 2022

TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 15. 03. 2022 do 24:00

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 31. 03. -  31. 10. 2022

TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV: do 31. 10. 2022

Všetky potrebné informácie a grantovú výzvu nájdete TU

 

top