Skip to main content

Nová DOBROMAPA NKN


Podpora a spolupráca na jednom mieste - naša nová DOBROMAPA.

Naša organizácia - Nitrianska komunitná nadácia pôsobí v meste Nitra a Nitrianskom regióne už od roku 2003. Naším poslaním je zvyšovanie kvality života prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Každoročne podporíme niekoľko desiatok komunitných projektov z rôznych oblastí. 

No naša podpora nie je len o jednoduchom dávaní financií, ale najmä o budovaní vzťahov. Tvoríme most medzi našimi darcami, ktorí chcú dlhodobo a transparentne podporovať zaujímavé komunitné projekty a našimi grantistami, ktorí tieto projekty s radosťou a so srdcom realizujú s veľkým podielom dobrovoľnej práce.

Mnohí nás poznajú a vedia, o čom je naša práca. Sú za ňou stovky podporených a zrealizovaných dobrých nápadov šikovných a aktívnych ľudí, ako aj tisícky Eur našich partnerov a darcov, ktorí vedia, že ich finančné prostriedky budú použité správne a v prospech nás všetkých, pre našu komunitu.

Preto sme chceli toto spoločné úsilie ukázať a prezentovať aj trochu iným spôsobom. A tak Vám s radosťou predstavujeme našu novučičkú DOBROMAPU.

Táto „DOBROMAPA“ slúži tak našim darcom, grantistom, ako aj širokej verejnosti na vizualizáciu našej podpory v čase a priestore. Umožňuje plasticky zobraziť výsledky našej práce a prezentovať spoluprácu ľudí, ktorým záleží na mieste kde žijú, a ktorí chcú, aby sme všetci spolu budovali lepšie miesto pre život.

DOBROMAPU sme začali vytvárať v roku 2020, postupne sme vylaďovali jej finálnu podobu a napĺňali ju výsledkami našej práce a spolupráce.

Aktuálne na nej nájdete projekty realizované v roku 2020 a 2021, doplnené fotkami a všetkými potrebnými informáciami. Projekty je možné filtrovať podľa oblasti podpory, partnera, grantového programu, podľa typu projektu, či roku realizácie. Taktiež tu nájdete krátke informácie o našich partneroch, či konkrétnych grantových programoch.

Odteraz sa na nej bude zjavovať každý nový zrealizovaný projekt. Pevne veríme, že sa Vám bude páčiť rovnako, ako nám a bude pre všetkých ukážkou toho, že aj malé projekty dokážu zlepšiť život okolo nás. Samozrejme, budeme radi, ak sa stane inšpiráciou aj pre ďalšie skvelé nápady aktívnych ľudí v našom meste, či okolí.

DOBROMAPU nájdete TU - https://nkn.sk/dobromapa

Naša veľká vďaka patrí Danielovi Blažkovi za to, že nám pomohol toto celé zrealizovať, za trpezlivosť s našimi večnými pripomienkami a za skvelé mentorstvo smile

    

top