Skip to main content

Otvárame 10. jubilejný ročník programu Tu sme doma

Program podpory: Tu sme doma


Čítajte viac ...

 

Heineken Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou už 10 rokov podporuje aktívnych ľudí v meste Hurbanovo. Tento komunitný program poskytuje malé granty do výšky 3 000 €, ktoré financujú verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program aktivizuje ľudí nielen v tom, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba a čo by chceli zlepšiť, ale aby zároveň sami aktívne prispievali k riešeniu problémov vlastnými silami, na báze dobrovoľnej práce, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti k zlepšeniu kvality života vo svojom meste. Tento ročník je výnimočný nielen tým, že je jubilejný, ale aj tým, že sa koná v období, kedy si pripomíname 50-te výročie založenia pivovaru Zlatý bažant v Hurbanove. Dôležité termíny programu sú nasledovné:

Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 13. 5. 2019 do 12:00
Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 15. 5. 2019 do 23:59
Zverejnenie výsledkov na www.nkn.sk: do 29. 5. 2019
Realizácia projektov: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2020
Vyúčtovanie projektov: do 30. 6. 2020

 

Viac o podmienkach grantovej výzvy sa dočítate tu.

top