Skip to main content

Koncert ukrajinských pedagógov v Synagóge

Program podpory: Spoznajme sa


Krásny zážitok a zároveň ďalší projekt z grantového programu "Spoznajme sa 2023" bol úspešne zrealizovaný.

Kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine muselo opustiť svoju vlasť niekoľko desiatok tisíc odídencov. Medzi nimi možno nájsť výnimočné osobnosti z rôznych oblastí spoločensko - kultúrneho života. Patria k nim aj hudobné virtuózky a pedagogičky z Ukrajiny, ktoré našli útočisko v našom meste. Sopranistka a dirigentka Anna Kondratieva, ako aj dve klavírne virtuózky Vita Chyrchenko a Natália Boychenko, ktoré sú laureátkami rôznych medzinárodných súťaží, odovzdávajú v súčasnosti svoje skúsenosti študentom nitrianskeho Súkromného konzervatória. Vo štvrtok 12.10.2023 sa v Synagóge  podelili o svoje umenie aj so širokou verejnosťou. Koncert, ktorý si pripravili, sa niesol v znamení diel klasikov (Bach, Puccini, Schubert, Beethoven...), ako aj významných ukrajinských skladateľov  (Skoryka, Stecenko, Doskalov...). Nádherné sopránové árie a fantastické klavírne skladby vyvolávali pocity radosti a nostalgie naraz, v jednom okamihu. Takéto malé emotívne zázraky dokáže len hudba. Na konci koncertu sa ukrajinské umelkyne poďakovali pani Helene Madariovej a ostatným kolegom z konzervatória za to, že „môžu hrať, spievať a koncertovať“.  Čo dodať... Ďakujeme ukrajinským hudobným pedagogičkám, že odovzdávajú  našim študentom všetko, čo dosiahli vo svojom profesionálnom živote a prajeme im, aby sa s nami všetkými mohli deliť o zážitky z krásnej hudby  v lepších časoch... .

Projekt s názvom "Spevácky a klavírny koncert ukrajinských pedagógov", ktorého realizátorom je Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z., bol podporený vďaka organizácii UNICEF, mestu Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci programu "Spoznajme sa 2023"

top