Inovatívne s Foxconnom - výsledky

Máme výsledky prvého ročníka grantového programu Inovatívne s Foxconnom.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Foxconn Slovakia, s.r.o. vyhlásila 26. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 1. ročníku grantového programu INOVATÍVNE S FOXCONNOM. O grant mohli žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.

„Cieľom grantového programu je podporiť inovácie v rámci vzdelávania na stredných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu stredoškolského štúdia žiakov. Program podporí tiež zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí, ich aktivizovanie sa pre miestnu komunitu“, hovorí Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

Do prvého ročníka grantového programu sa prihlásilo 19 verejnoprospešných projektov. Napokon bolo vybraných 6, ktoré si spoločne rozdelia sumu 8 935 €.

Zaujímavé víťazné projekty budú odprezentované ich autormi na slávnostnom odovzdávaní grantových šekov, ktoré sa uskutoční za prítomnosti zástupcov spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o. dňa 20.2.2019 o 9:30 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. O kultúrny program  sa postará mladý začínajúci gitarista Ondrej Vydarený a podujatie bude zároveň spestrené aj interaktívnou prehliadkou hvezdárne.

Grantové šeky si prevezmú tieto projekty

Vedecký workshop – George Science, o.z. - 1 500,00 €

Občianske združenie George Science zrealizuje sériu 3 vzdelávacích workshopov pre deti ZŠ Tulipánová NR, kde sa zábavnou formou naučia nové poznatky z vedeckých pokusov zameraných na potraviny.

Od lavíc k dobrovoľníctvu – Komunitné centrum Nitra -  1 500,00 €

Cieľom projektu je propagácia dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, to Komunitné centrum v Nitre zabezpečí cez nasledovné aktivity: 1. Interaktívne prednášky na školách, ktoré sú vedené dobrovoľníkmi (min. 4x do mesiaca) 2. Priame zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva v NR, kde získajú priamu, osobnú skúsenosť s dobrovoľníctvom  3. Cielená mediálna kampaň o dobrovoľníctve (fb, videospoty o dobrovoľníkoch...)Design your classroom –- Stredná škola priemyselná stavebná, Cabajská 4, Nitra - 1 500,00 €

Stredná škola stavebná v Nitre vyhlási študentskú súťaž na vytvorenie najlepších dizajnových návrhov úpravy učebne Anglického jazyka v rámci predmetu interiérový dizajn (úprava stien, dispozícia nábytku). Realizácia prerábky bude vykonaná samotnými žiakmi pod dohľadom pedagógov. Učebňu vybavia aj novou technikou pre efektívnejšiu výučbu  (notebook, dataprojektor...).

HidePumpa 2019 – HidePumpa, o.z. - 1 500,00 €

Projektom HidePumpa 2019 chcú predkladatelia zabezpečiť chod verejnej a bezplatnej cyklodielne Pumpárne, ktorá funguje od r. 2018 v Hideparku v Nitre.  Z grantu chcú  v jej okolí vybudovať špeciálnu bicyklovú drevenú dráhu vo vzduchu - North Shore, ktorá bude taktiež pre záujemcov bezplatná, bude slúžiť malým i veľkým. Usporiadajú aj workshopy o oprave a servise bicyklov s odborníkmi, mladých dobrovoľníkov zapoja do revitalizácie okolia pumpárne.

E. T. v Nitre (Edu trail v Nitre) – Mgr. J. Čameková, S. Slamková, Mgr. I. Jakab, PhD.- 1 445,00 €

Projekt je zameraný na vytvorenie mobilnej aplikácie - edukačnej trasy mesta Nitra žiakmi SOŠ gastronómie a cestovného ruchu. Trasa bude obsahovať množstvo zaujímavých, aktuálnych i historických informácií, doplnených o sadu originálnych, interaktívnych úloh, ktoré budú žiaci riešiť priamo v teréne prostredníctvom mobilných telefónov (žiaci vytvoria aj AJ verziu).

Komunitné spoznávanie a spracovanie darov zeme - Cuketa, o.z. - 1 490,00 €

Projekt má za cieľ mladým ľuďom názorne priblížiť témy ako vlastná jedlá záhradka, podpora lokálnych eko producentov, bezobalové stravovanie, nakupovanie a kvalitné spracovanie surovín nasledovnými aktivitami v Hideparku: 1) Komunitné zaváranie - workshop o zdravom spracovaní produktov 2) vybudovanie komunitnej sušičky surovín na solárny pohon na spracovanie plodín 3) revitalizácia a užívanie komunitnej záhrady verejnosťou - tvorba vyvýšených záhonov 4) vegeLOKALpikniky -  zdieľanie zavarených produktov a vlastných zdravých jedál z lokálnych surovín

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677