Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 2.časť (podpora seniorov)

Druhá časť našej série príspevkov o predložených projektoch v grantovom programe Klub darcov 2022, vám predstaví dva projekty, zamerané na podporu seniorov.

ČO JE KLUB DARCOV?

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné nápady. Projekty sú zamerané na rôzne oblasti napr. kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Projekt č. 7 – Oddych na slniečku – "BORINKA-ALZEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra – 1 996,03 €

Cieľom projektu je zrevitalizovať oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť prijímateľom sociálnej služby "Borinka-ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra pri terapii s využitím slnečných lúčov - helioterapii a stretávaní sa s rodinnými príslušníkmi v príjemnom prostredí. Novovytvorený oddychový priestor bude slúžiť aj širšej verejnosti z blízkeho okolia za účelom interakcie a socializácie prijímateľov sociálnej služby v zariadení. Úlohou je pretvorenie už existujúceho oddychového priestoru, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Revitalizáciou by sa znásobili pozitívne účinky vynoveného priestoru, ktorý by mohli začať využívať aj imobilný prijímatelia sociálnej služby počas helioterapie. Hlavnou aktivitou

bude úprava terénu prostredníctvom uloženia dlažby a skrášlenie prostredníctvom umiestnenia betónových kvetináčov s kvetmi. V rámci spoluúčasti na projekte budú do daných prác zapojení dobrovoľníci, zamestnanci aj rodinní príslušníci prijímateľov sociálnej služby. Zrevitalizovaná oddychová zóna bude prioritne slúžiť 160 prijímateľom sociálnej služby "BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, ich rodinným príslušníkom (cca 500 osôb) a širšej komunite mesta Nitra. Finančné prostriedky získané z grantu budú slúžiť na zakúpenie jednotlivých položiek (t.j. dlažba, piesok, obrubníky, kvetináče betónové, trvalky, rašelina na kvety...).

Projekt č. 13 – V zdravom tele zdravý duch – Správa zariadení sociálnych služieb – 1 950 €

Cieľom projektu je skvalitniť poskytovanú sociálnu službu a kvalitu života prijímateľov sociálnej služby (seniorov) a dosiahnuť zlepšenie ich telesnej a duševnej kondície. V dennom centre sa nachádza telocvičňa, ktorá momentálne nie je využívaná na 100%, pretože niektoré stroje a pomôcky sú poškodené a opotrebované častým používaním. Prostredníctvom projektu by predkladatelia chceli obnoviť vybavenie telocvične, nakoľko o cvičenie majú seniori veľký záujem. Tieto stroje na cvičenie by mali prijímateľov sociálnej služby (seniorov) udržiavať v lepšej fyzickej kondícií. Sú to stroje a pomôcky na cvičenie, ktoré sú prevažne zamerané na kardio cvičenie, rehabilitačné cvičenia, na lepšiu stabilitu tela, spevnenie tela.  Športové aktivity sú v dennom centre pravidelne organizované v pondelok a v stredu pre jednu skupinu, ktorá cvičí a v utorok a štvrtok pre druhú skupinu prijímateľov sociálnej služby. Okrem skupinových cvičení aktívne telocvičňu využívajú aj jednotlivci. Grant by chceli použiť na nákup strojov a pomôcok na cvičenie.

Ak vás tieto projekty zaujali a chcete ich posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022. https://klubdarcov.nkn.sk/

 

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677