Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 1.časť (prvožiadatelia)

V prvom kole hlasovania v programe Klub darcov sa o priazeň darcov uchádzajú aj 3 projekty predložené prvožiadateľmi. 

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné projekty.

Mnohokrát projekty predkladajú naši skúsení a „ostrieľaní“ grantisti, avšak tento rok sa o priazeň členov Klubu darcov uchádzajú aj traja prvožiadatelia smile

Dnes vám ich projekty v krátkosti predstavíme. Ak ich chcete posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022.

Projekt č. 3 - Od príbehu k ľudským právam – Knižnica - miesto pre všetkých, n. o. – 2 000 €

Projekt bude realizovaný ako cyklus autorských čítačiek a zážitkových hodín globálneho vzdelávania, s dôrazom na prepojenie neformálneho vzdelávania o ľudských právach so slovenskou knižnou tvorbou pre deti a mládež. Želaným výsledkom projektu je osobnostný rast detí a mládeže na základe princípov vzájomnej úcty a rešpektu ľudsko-právnych hraníc, vzbudenie záujmu o knihu, teda aj rozvoj čitateľskej gramotnosti. Zapojenie spisovateliek a spisovateľov do projektu (napr. Branislav Jobus, Daniel Hevier, Petra Nagyová Džerengová, Marek Vadas, Andrea Gregušová atď.) vyplýva z predpokladu, že priamy kontakt s tvorcami príbehu odhalí životné situácie, ktoré ich viedli k napísaniu detských kníh, zaoberajúcich sa

vážnymi globálnymi problémami, ako aj sociálnou nespravodlivosťou, ktorú počas života pocíti každý človek, pričom mnohokrát na túto situáciu nevie adekvátne reagovať na základe neznalosti vlastných práv či povinností. Projekt nadväzuje na cyklus zážitkových hodín občianskej náuky s názvom "Globálne vzdelávanie“. Primárne je určený pre 2. stupeň základných škôl z Nitry a okolia, teda pre deti a mládež vo veku 11 - 15 rokov (5. - 9. ročník). Pre účely realizácie projektu budú oslovené všetky nitrianske základné školy (15 základných škôl).

Grant chcú použiť na autorské honoráre spisovateľom a spisovateľkám, ktorí sa do projektu zapoja. 

Projekt č. 9 – Kniežacie dni – D. Kuchynková, F. Halama, J. Jánsky – 2 000 € 

Projekt Kniežacie dni, ktorý organizuje dobový spolok SATYROS, ktorého sú predkladatelia členmi, predstavuje dvojdňový festival ranostredovekého života a prezentácie dobovej kultúry. Jeho zámerom je popularizácia našich dejín s dôrazom na raný stredovek a posilnenie komunity nadšencov histórie. Autori majú záujem angažovať sa vo vytváraní kultúrnych podujatí, zameraných na oživovanie histórie, zapájanie komunít do kultúrneho života v regióne i mimo neho. Realizácia projektu Kniežacie dni im umožní vytvoriť zmysluplné podujatie, plné pestrých aktivít, približujúce spôsob života našich predkov v období raného stredoveku. Projekt sa bude realizovať v meste Nitra, do úvahy pripadajú 2 alternatívy: hradný kopec Nitrianskeho hradu alebo Mestský park. Cieľovou skupinou sú obyvatelia nitrianskeho regiónu v každej vekovej kategórii (deti, mládež, dospelí). Grant chcú použiť na nákup materiálu na chod festivalu, prenájom ozvučenia a pódia, odmeny za dobové autorské vystúpenia, koncert, ohňovú šou a pod.

Projekt č. 15 – Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra – R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová – 2 000 €

Neformálna skupina rodičov dospelých detí chce týmto projektom zabezpečiť riadenú canisterapiu s odborníkom na problematiku liečenia a pomáhania v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a elokovanej triedy autistov Praktickej špeciálnej škole. Canisterapiou chcú prispieť k pozitívnemu pôsobeniu psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu ich autistov. Autisti sú uzatvorení do svojho sveta. V tomto prípade sa teda, vďaka canisterapii, bude obracať ich pozornosť k vonkajšiemu svetu. Canisterapiou chcú zlepšiť spoločenské správanie autistov, zmierniť reakcie k okoliu, a taktiež prispieť napríklad k rozvoju jemnej i hrubej motoriky, verbálnej i neverbálnej komunikácie. Je to terapia, ktorú si v týchto zariadeniach nemôžu dovoliť z bežného rozpočtu, a preto sa predkladatelia projektu, ako rodičia, rozhodli získať grant na podporu tejto myšlienky.

Aktivity projektu sa budú realizovať na Baničovej ulici č.14, a to v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a v elokovanej triede Praktickej školy internátnej. Projektom chcú tiež napomôcť menovaným zariadeniam obohatiť ich denný program, ktorý vytvárajú ich deťom počas celého roka. Grant použijú na zaplatenie honoráru canisterapeutke za 43 hodín canisterapie.

Cieľom grantového programu je podporiť inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity v meste Nitra z rôznych oblastí (kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...).

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677