Skip to main content

Keď filantropia nie je len slovo...

Nitrianska komunitná nadácia zažila počas svojej existencie viacero prelomových situácií, ktoré ovplyvnili jej existenciu.

K takýchto momentom určite patrí aj stretnutie s Rickom Frostom a Cathy Auld z najstaršej kanadskej komunitnej nadácie, The Winnipeg Foundation (založenej v roku 1921)... Ukázali nám ako spolupracovať, rozvíjať vzťahy v komunite a byť navzájom nezištní, ale aj ako budovať dôveru medzi ľuďmi a dosahovať výsledky užitočné pre nás všetkých. A tiež myslieť na rozvoj nadácie ako filantropickej inštitúcie...

Rick a Cathy nepoužívali k odovzdávaniu svojich poznatkov žiadne špeciálne metódy. Počas našich stáží vo Winnipeg Foundation, ktoré pre nás starostlivo pripravili, nám umožnili, aby sme v „priamom prenose“ zažili ich prácu s komunitou. Okrem komunikácie s jednotlivými dôležitými partnermi zo samosprávy, biznis sektora a MVO, sme mohli pozorovať, ako budujú vzťahy s jednotlivými komunitami, ktoré v meste Winnipeg žijú. Išlo o Indiánsku, Ukrajinskú, Čínsku, Francúzsku, ale aj Židovskú komunitu... Ku každej z komunít vždy pristupovali veľmi citlivo a s patričným rešpektom k jej odlišnosti a výnimočnosti. Ich spolupráca je pre nás doteraz inšpiráciou. Rick a Cathy nám zároveň predstavili aj ostatné komunitné nadácie v štáte Manitoba, s ktorými the Winnipeg Foundation úzko spolupracuje a zdieľa svoje poslanie meniť svet k lepšiemu.

Aj keď už sa niekoľko rokov nemáme možnosť stretávať sa osobne, záujem Winnipeg Foundation a partnerských komunitných nadácií zo štátu Manitoba o naše aktivity naďalej pretrváva. The Winnipeg Foundation ihneď reagovala na situáciou spojenú s vojnou na Ukrajine. Spolu s partnerskou nadáciou The Thomas Sill Foundation vyzberali financie pre Nitriansku komunitnú nadáciu. Ich dar vo výške 9 828 € bude využitý na pokračovanie grantového programu Nitra pomáha Ukrajine, ktorý je zameraný na podporu sociálnej inklúzie Ukrajinských odídencov v našom meste, ako aj na podporu fondu pre budúcnosť Manitoba.

A za to im z celého srdca ďakujeme. 

     

               

top