Skip to main content

Dve vydarené podujatia pre Klokočinu

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Obyvatelia a návštevníci sídliska Klokočina mali možnosť zažiť dve skvelé podujatia, ktoré boli podporené v grantovom programe Syncreon pomáha Nitre 2022. 

Podujatia STREET WORKOUT JAM KLOKOČINA a KLOKOČINA PRE DETI zorganizovalo OZ Nitrafiesta a obe mali u návštevníkov veľký úspech. Vyspovedali sme teda organizátora oboch podujatí Pavla Obertáša, ktorý nám porozprával, ako prebiehala ich realizácia. 

  • Podarilo sa vám úspešne zrealizovať obe podujatia, ktoré boli podporené vrámci grantového programu Syncreon pomáha Nitre. Ako hodnotíte výsledok? Aké sú odozvy okolia?

Čo sa týka oboch podujatí, boli zrealizované úspešne a v lepšej kvalite, ako prvý ročník, čo hodnotia aj súťažiaci na Street Workout JAM Klokočina. Rovnako súdime aj podľa ohlasu rodičov a detí na podujatí Klokočina pre deti. Už teraz sa mnohí tešia na ďalšie ročníky oboch podujatí v roku 2023.

  • Ako prebiehala prípravná fáza, prípadne samotná realizácia? Zapojili sa aj nejaký dobrovoľníci? Vyskytli sa pri realizácii nejaké nečakané situácie/problémy?

Čo sa týka prípravných fáz, od začiatku roka sme v prípade podujatia Street Workout Jam Klokočina komunikovali s komunitou športovcov, ktorí sa poctivo pripravovali na toto podujatie a samozrejme boli radi, že sme sa ako jedna rodina mohli opäť spoločne stretnúť a športovci mohli ukázať svoje výkony aj pred obyvateľmi sídliska Klokočina. Vzájomná komunikácia slúžila aj k rozšíreniu konštrukcií na freestyle, kde sa predstavili majstri Slovenska vo viacerých váhových kategóriách a za ženy vystúpila Veronika Greierová, ktorá skončila druhá na majstrovstvách Slovenska. Pri príprave a zabezpečení podujatia sme spolupracovali s viacerými dobrovoľníkmi. Rovnako sme v priebehu jarných mesiacov komunikovali s dobrovoľníkmi zo sídliska Chrenová, ktorí nám pomohli pri podujatí Klokočina pre deti na jednotlivých stanovištiach v zmysle sloganu Spájame sídliská. Jediné, čo trochu skomplikovalo podujatie Klokočina pre deti bolo počasie, ale nakoniec po pár kvapkách dažďa prišlo slniečko, radosť detí a opekanie s minidiskotékou na záver.

  • Čo všetko mali ľudia možnosť zažiť/vidieť na týchto podujatiach?

Na športovom podujatí Street Workout Jam Klokočina mali ľudia možnosť vidieť najlepšie výkony elity Slovenska vo freestyle v tomto športe aj v podaní majstrov Slovenska. Klokočina sa dostala aj do médií v Čechách v rámci street workoutu, takže sme hrdo, s výkonmi športovcov, odprezentovali aj mesto Nitra. Rovnako sa prišli opäť aj obyvatelia z bytových domov priučiť a zapojiť do cvičenia street workoutu popri tomto podujatí. Pri podujatí Klokočina pre deti sme pripravili pre účastníkov súťažných stanovíšť zábavné čítanie s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka Nitra, hravú environmentálnu výchovu, ako triediť odpad, športové súťaže pre deti a opekačku s tancovačkou pre deti a ich rodičov.

  • Máte v pláne v budúcnosti pokračovať s podobnými podujatiami?

Áno, určite chceme pokračovať v týchto podujatiach, pretože šport pre všetky vekové kategórie a rovnako trávenie času detí s rodičmi spojených do aktivít a osvety treba budovať a neustále podporovať.

  • Chcete na záver niečo dodať?

V prvom rade chcem poďakovať všetkým partnerom a ľuďom, vďaka ktorým sme mohli obe podujatia zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite a aj vďaka takýmto aktivitám sme si rozšírili obzory a priateľstvá medzi obyvateľmi mesta.

Všetky fotky z podujatia STREET WORKOUT JAM nájdete tu https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nitrafiesta&set=a.5343531485765226

Všetky fotky z podujatia KLOKOČINA PRE DETI nájdete tu https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nitrafiesta&set=a.5362593287192379

  

  

  

  

  

  

  

top