Skip to main content

Kärcher - UPRACME SI SPOLU - realizácia

Program podpory: Kärcher - upracme si spolu


Ďalšie tohtoročné projekty sú zrealizované. Tentokrát v programe Kärcher - Upracme si spolu.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Kärcher Slovakia, s.r.o. vyhlásila dňa 17.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 1. ročníku grantového programu KÄRCHER UPRACME SI SPOLU.

Cieľom programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny...). Pridaná hodnota programu spočívala v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomohla vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán...), ako aj  zametacích strojov (napr. vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu…) 

Do termínu uzávierky 17.6.2021 bolo prihlásených 8 zaujímavých projektov. Výberová grantová komisia napokon rozhodla o podpore 5 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 4 898,40 .

Samotnej realizácii projektov predchádzalo vyčistenie a úprava konkrétnych vybraných plôch a priestorov, ktoré realizovala spoločnosť Kärcher v predstihu po dohode s autormi projektov.

A čo sa napokon podarilo vďaka finančnej aj nefinančnej pomoci zrealizovať?

Na Hájoch nám záleží

V Párovských Hájoch sa realizovalo čistenie okolia kultúrneho domu - boli vyčistené schody profesionálnou technikou, dlažba od buriny a nánosov nečistôt, detského ihriska, kde boli vyčistené hračky a jednotlivé hracie prvky, k tomu skosená tráva, orezané kríky a stromy. Bola vyčistená autobusová zastávka, jej okolie. Zároveň bolo vyčistené multifunkčné ihrisko, celá jeho plocha, vyzbierané odpadky, vyčistená búdka na náradie. Neskôr bola zrealizovaná výsadba cibuľovín na motýlí záhon pred KD, do ktorého boli vysiate dvojročky a v agrotechnickom termíne budú vysiate letničky, ktorých peľ bude slúžiť ako potrava pre opeľovače. V tejto časti je pripravený malý domček pre hmyz. Zároveň tu budú osadené i búdky pre vtáčiky, ktoré budú deťmi a obyvateľmi počas zimného obdobia prikrmované. Sčasti boli natreté hracie prvky na detskom ihrisku, v ich natieraní sa bude pokračovať v jarnom období. Boli zakúpené nádoby na vrecia na separovaný zber odpadu. K jarnému obdobiu je pripravená knižná búdka a nádoba na hračky pre deti na detské ihrisko. Ešte bude osadená náučná tabuľa, kde sa dozvedia obyvatelia o tom, ako dlho sa ktorý odpad rozkladá. Bude možnosť vziať si tam i zdieľané tašky a pomôcť vyzbierať odpad z lesa. K autobusovej zastávke boli zabezpečené nádoby na kvety , ktoré  budú vysadené jarnými cibuľovinami a budú slúžiť počas celej sezóny na kvety, a tak budú skrášľovať okolie.V jarnom období, ihneď ako to situácia dovolí budú realizované workshopy o význame kvetov, pre opeľovače, o triedení odpadu a o kompostovaní.

Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra-Kynek

Na Kyneku sa uskutočnila brigáda, na ktorej sa zúčastnili dobrovoľníci - obyvatelia Kyneku. Vymenili sa vadné panely, vymenila sa ochranná sieť ihriska na celej jednej strane, pretože bola deravá a všetky ostatné siete sa podoťahovali a napli. Po celom obvode sa odstránili všetky náletové dreviny, ktoré poškodzovali tieto siete a terén sa z jednej strany ihriska zrovnal bagrom a vytvoril sa priestor na parkovisko pred multifunkčným ihriskom.
Aby toto mohlo vzniknúť museli realizátori tiež zlikvidovať starý nefunkčný plot zo strany od cesty, ktorý bol celý deravý a neplnil aj tak žiaden účel, keďže okolo celého ihriska sú natiahnuté bezpečnostné siete.

„K čisteniu firmy Kärcher neprišlo, keďže vyčistenie zorganizovala iná firma , ktorú si vybavila firma Službyt a dozvedeli sme sa to na mieste už po ich vyčistení. Po dohode s NKN, spoločnosťou Kärcher a tiež Službytom sme dohodli, že mantinely, ktoré sme my obnovili zdemontujú /lebo idú všetky meniť za nové/, my použijeme, v rámci brigády, na opravu domčeka na náradie, ktorý je na multifunkčnom ihrisku a na opravu plota medzi multifunkčným ihriskom a vstupom do areálu futbalového ihriska. Sieť, ktorá bola platená z nášho projektu, ostane tak, ako je, pretože je kvalitná na celej strane, ktorú sme opravili. Napriek všetkému sa tešíme, že sa podarilo rozhýbať opravy v našom meste. Ihrisko bude po dokončení funkčné a na niekoľko rokov bude znova možné ho riadne využívať“, vysvetlili nám situáciu realizátori.

Komunitné ihrisko

Projekt Komunitné ihrisko bol orientovaný na revitalizovanie ihriska, ktoré klienti Nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS pravidelne využívajú. Keďže ide o rôzne typy športov, obsahom projektu bolo vytvoriť značenie na viacero druhov tímových športov – basketbal, florbal a univerzálnejšie volejbalové ihrisko využiteľné aj na iné aktivity (vybíjaná, prehadzovaná, bedminton). Zároveň bolo cieľom zvýšiť bezpečnosť okolia tohto ihriska a súčasne ho aj skrášliť. Preto sa nestabilná drevená stena plota vymenila za novú, ktorú ponúkli realizátori klientom programu CIRKUS – miestnej mládeži na sebavyjadrenie prostredníctvom pomaľovania plota. Takto sami prispeli k tvorbe a revitalizovaniu prostredia, v ktorom trávia svoj voľný čas.

„S výsledkom projektu sme spokojní. Nástupom chladnejšieho jesenného počasia a skorej tmy v poobedných hodinách sa momentálne využíva ihrisko menej ako v lete. Nový plot sa páči hlavne klientom, kotrí tu trávia svoj čas. Do realizácie boli zapojení aj pracovníci Nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS, komunita mladých ľudí, ktorí jednak žijú v okolí komunitního centra a jednak sú klientmi programu CIRKUS. Zároveň sa zapojili pracovný tím spoločnosti Kärcher, za čo sme im vďační, lebo boli veľmi ochotní a ústretoví“, pochválili realizáciu autori projektu.

Veľké klokočinské čistenie

Hlavným cieľom projektu bolo revitalizovať okolie parku nitrianskych osobností pod Borinou na Klokočine. Okolie sôch bolo zarastené, bolo nevyhnutné poskytnúť im nový náter a chýbala informačná tabuľa, ktorú vandali pred rokmi zničili. Taktiež autori chceli urobiť drobné úpravy na hokejbalovom ihrisku Fara Aréna. Toto všetko sa podarilo, vymenili pokazené striedačky, namaľovali nové čiary na hraciu plochu, premaľovali mantinelové opory i bránky a zakúpili nové ochranné sitá na ihrisko. Čiastočne tiež odstránili náletovú zeleň a opravili zvyšné ochranné sitá.

„Projekt dopadol nad naše očakávania. Plány sa nám podarilo naplniť viac, než sme očakávali a nakoľko nám ešte k dispozícii zostali farby, ktoré sme z grantu zakúpili, počkáme na pekné počasie a pustíme sa ešte do ďalších drobných úprav. Pre nepriazeň počasia sa spoločnosť Kärcher rozhodla preložiť čistenie ihriska na jar, kedy budeme pokračovať v náteroch mantinelov. Nad rámec projektu sa nám podarilo natrieť a ošetriť aj sochu sv. Gorazda pri kostole na Čermáni“, hovoria realizátori.

Odnes si odpadky do svojho kontajnera

Občianske združenie "Pre Dražovce" (ďalej OZ) je zoskupením obyvateľov s viac ako 120 členmi, ktorým záleží na čistote okolia a prírody v mestskej časti, ktorú vo veľkom počte navštevujú turisti z ostatných častí mesta Nitry ako aj iných obcí a miest. Vlastným príkladom pravidelným čistením okolia pôsobia a chcú aj naďalej pozitívne ovplyvňovať ostatných. Práve preto sa rozhodli osadením informačných tabúľ zefektívniť ich úsilie. Počas trvania projektu zorganizovali viacero upratovacích dní, ktoré boli vopred plánované a oznamované obyvateľom mestskej časti verejným rozhlasom, formou SMS správ členom OZ, ako aj informáciou na Facebooku. Dobrovoľníkmi boli aj školopovinné deti, ktoré mali veľkú radosť z dobre vykonanej práce. Išlo o zbieranie odpadkov pohodených v lesnom poraste, v okolí cyklotrasy, v okolí železničnej trate, ale aj v okolí samotného kostolíka sv. Michala a príjazdovej komunikácie k nemu od rázcestia.
V auguste 2021 bola objednaná výroba 3 ks informačných tabúľ, ktoré sa osadili na začiatok a na koniec cyklotrasy a jedna pri kostolíku sv. Michala po poslednej brigáde členov OZ.

„Grant prispel k tomu, že sme mali materiálno-technické zabezpečenie na to, aby sme mohli vyzbierať a následne prepraviť na zberný dvor viac ako 400 vriec odpadkov. Osadením info tabúľ môžeme celoročne vplývať na návštevníkov kultúrnej pamiatky "na skale", kostola sv. Michala, pričom veríme, že v jeho okolí bude čistejšie, a tým pádom krajšie. V tejto činnosti chceme pokračovať aj v budúcnosti a prvé jarné upratovanie nám ukáže, aký efekt budú mať nami osadené tabule“, povedali realizátori.

  

 

  

 

top