Skip to main content

Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong

Program podpory: Strecha pre váš nápad


Vďaka programu "Strecha pre váš nápad 2020" majú žiaci na ZŠ s MŠ v Raltislaviciach viac možností špotového vyžitia.

Základná škola s materskou školou v Rastislaviciach je malotriedna škola, ktorú navštevuje 24 detí MŠ a 23 detí ZŠ. Projektom s názvom „Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong“ chceli nadviazať na úspešnú realizáciu projektu "Strecha pre váš nápad" v predchádzajúcom období, ktorý každodenne slúži deťom a žiakom v rozvoji telesnej zdatnosti detí. Vďaka tomuto projektu sa podarilo vybudovať preliezky a mostík, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. A tak sa realizátori rozhodli, že chcú pokračovať v rozširovaní tejto športovej zóny tak, aby deti a žiaci mali možnosť hry volejbalu a ping pongu.

„Realizáciou tohto projektu sme chceli riešiť nedostatok priestorov na športovanie, nakoľko ZŠ s MŠ nemá telocvičňu, a tak hodiny telesnej výchovy sa realizujú buď na školskom dvore alebo v priestoroch Kultúrneho domu, ktorý je toho času v rekonštrukcii. Deti a žiaci sú veľmi iniciatívni, aktívni a tvoriví, veľmi radi sa zapájajú do rôznych súťaží a projektov, preto by sme boli veľmi radi, keby sa mohli viac rozvíjať aj po stránke športovej. Veľmi radi by sme usporadúvali školské turnaje v ping pongu a volejbale“, hovoria autori projektu

Tak ako držiaky na volejbalové siete, tak aj ping pongový stôl sú vhodné do interiéru aj do exteriéru, čiže ich budú môcť využívať počas celého roka.

Autori hodnotia realizáciu projektu pozitívne. Veľmi sa im osvedčili obidva ping-pongové stoly. Jeden je menší a ľahší, určený do vonkajšieho prostredia, ľahko sa s ním manipuluje, dá sa prenášať a druhý je interiérový, ten majú umiestnený v telocvični, ktorú prerobili zo starého domčeka slúžiaceho na zber papiera.

„Realizácia projektu je veľkým prínosom pre naše cieľové skupiny. Aktivovali sme deti k športu, učíme ich viac sa hýbať a tým aj zdravo žiť. Žiaci ZŠ využívajú športové náčinie na hodinách telesnej výchovy, deti v ŠKD a deti z MŠ majú ping-pongové stoly pravidelne k dispozícii. Vo voľnom čase môžu hrať ping-pong aj zamestnanci školy, ktorí túto možnosť s radosťou využívajú. Zúčastnili sa aj na stolno-tenisovom turnaji“, dodávajú.

Volejbalové stĺpy a basketbalový kôš zatiaľ neosádzali, no plánujú ich osadiť na novom športovom ihrisku, ktoré sa chystajú čoskoro vybudovať.

My sa tešíme z výsledku a môžeme len dodať – ŠPORTU ZDAR! smile

    

top