Skip to main content

Opäť dva úspešné projekty...

Projekty, podporené v grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2020, boli úspešne zrealizované.

Minulý rok sa nám, vďaka našim partnerom - Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., Marel Slovakia, s.r.o. podarilo podporiť dve mimovládne organizácie v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2020.

Cieľom grantového programu je posilnenie kapacity  renomovaných  mimovládnych organizácií  pracujúcich v meste Nitra, s cieľom zlepšiť kvalitu nimi poskytovaných  programov a služieb. Celkovú sumu 3 800 Eur si rozdelili Združenie STORM a Slovenský skauting, 23. Zbor NITRAVA. Čo sa im vďaka získanému grantu podarilo zrealizovať sa dozviete nižšie. wink  

Projekt združenia STORM s názvom „Náš CIRKUS“ bol zameraný na priamu kontaktnú prácu v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež CIRKUS. Aj vďaka nemu mohli zrealizovať spolu 198 služieb v nízkoprahovom klube alebo priamo na sídliskách Klokočina a Chrenová. Počas týchto služieb mohli byť na blízku klientom aj počas ťažkých mesiacov pandémie. V tomto období zrealizovali 173 poradenstiev a 92 preventívnych rozhovorov. To všetko na dôležité témy zdravotného stavu (39x), školy (146x), rodiny (70x). Preventívne pôsobili pri porušovaní zákazov vychádzania v zimných mesiacoch, oslovovaním a priamou intervenciou na mladých zdržujúcich sa vonku. „Dôležitým kontaktným nástrojom sa v tomto období stali sociálne siete. Prostredníctvom nich sme mohli byť klientom na blízku aj v ich domácom prostredí cez individuálny chat, hovor i videohovor v prípade potreby“, vysvetlili STORMáci. Počas tohto obdobia venovali úsilie aj témam, ktoré sú prirodzeným dôslednom zvýšeného používania internetu – bezpečný internet, sociálne siete a kybešikana. Finančné prostriedky z grantu boli využité na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov v mesiacoch september 2020 až jún 2021.

Cieľom projektu Slovenského skautingu, 23. Zboru NITRAVA s názvom Klubovňa bolo inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov.

Podarilo sa im, po dlhom hľadaní, nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no stav nehnuteľnosti bol taký, že v nej nebolo inštalované kúrenie. Kúrenie riešili dva roky, kým sa podarilo zohnať potrebné financie. Prvú zimu ako-tak prežili. Temperovalo sa v jednej miestnosti. Staré gamatky však boli nebezpečné, a tak išli preč. Ďalšie zimy skauti fungovali na dreve. No trpel tým nielen objekt, ale aj ich odevy.

„Peniaze sme zháňali cez firmy, no výsledok nebol stopercentný. Až tu zrazu na jeseň vyšiel grant Nitrianskej komunitnej nadácie "Aby ľudia ľuďom pomáhali" a spolu s nasporenými peniazmi  sme dokázali zrealizovať úplne nové kúrenie“, hovoria realizátori projektu.

Z grantu uhradili časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory, prácu odrobili dobrovoľníci.

My sa veľmi tešíme, že sa oba projekty napokon podarilo úspešne zrealizovať a pevne veríme, že sa pri tohtoročnom grantovom programe „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ budeme môcť stretnúť opäť osobne na našom tradičnom septembrovom podujatí v Parku pod Borinou. smile

  

 

top