Skip to main content

Tu sme doma - "zelené" projekty - VÝSLEDKY

V rámci programu TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte podporíme štyri "zelené" verejnoprospešné projekty celkovou sumou 15 000 Eur.

Cieľom grantového programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho kvality a udržateľnosti v troch základných témach – voda, znižovanie odpadov a rozvoj komunity.

„Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ako líder na slovenskom pivnom trhu, dlhodobo orientuje svoje podnikanie smerom k trvalej udržateľnosti, ktorá je pre nás prvoradou hodnotou astojí vcentre všetkého, čo robíme. Uvedomujeme si, že trvalú zmenu a pozitívny vplyv vieme dosiahnuť spoločne snašimi zamestnancami, obchodnými partnermi, dodávateľmi a lokálnou komunitou v Hurbanove, kde sídli náš pivovar a sladovňa. Naša stratégia v oblasti trvalej udržateľnosti Načapujme si lepší svetzahŕňa celý proces od zrnka jačmeňa až po načapovaný pohár na stole, odzrkadľuje ciele OSN voblasti trvalo udržateľného rozvoja a zameriava sa na tri hlavné oblasti: ochrana životného prostredia, sociálna udržateľnosť a zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov. Tento rok sme sa, okrem iného, zaviazali k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Preto sme sa naše ciele rozhodli zohľadniť aj v rámci grantového programu TU SME DOMA, kde sme podporili zelené“ projekty, povedala Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Grantová výzva bola vyhlásená 1. apríla 2021 a do termínu uzávierky 30. apríla 2021 bolo predložených 9 projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a zástupcov mesta Hurbanovo.

„Keďže všetky predložené projekty boli veľmi zaujímavé, zvolili sme výber tých víťazných systémom bodovania na základe piatich, vopred stanovených kritérií – prínos pre komunitu z hľadiska témy, zapojenie dobrovoľníkov, originalita projektu, udržateľnosť a efektívnosť na základe rozpočtu“, hovorí Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

Finálny termín realizácie projektov je do 30. septembra 2021.

Všetky podporené projekty a ich popis nájdete v anotáciách - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-tsd-zelene-projekty-2021-final.pdf 

top