Skip to main content

MŠ Piaristická má novú telocvičňu

Ďalší úspešne zrealizovaný projekt Klubu darcov 2019 je tu. Síce ho sprevádzali komplikácie, no napokon sa podaril a je naozaj skvelý.

Točenie dokrútok s finalistami Klubu darcov býva vždy zábavné. Ich cieľom je predstaviť projekt tak, aby sa darcovia priamo na slávnostnom podujatí vedeli rozhodnúť, ktorému projektu dajú svoj hlas. Točenie dokrútky k projektu „Rekonštrukcia telocvične“ v MŠ Piaristickej, ktorý bol podporený v Klube darcov 2019, mám dodnes v živej pamäti a rada naň spomínam. Detičky si pre nás pripravili krásne vystúpenie plné piesní, tančekov a milých detských úsmevov. Projekt sa podarilo zrealizovať a my sme boli zvedaví, ako to prebiehalo. Výsledok nám predstavila riaditeľka MŠ Piaristická, pani Jana Matušková.

Pripomeňte nám, prosím, čo bolo cieľom vášho projektu.

Cieľom nášho projektu bolo zrevitalizovať telocvičňu v MŠ Piaristická, nakoľko z dôvodu nevyhovujúceho stavu bola minimálne využívaná. Hlavným problémom a cieľom bola výmena podlahovej krytiny (starý koberec) za modernú laminátovú. Nakoľko sme veľká MŠ, chceli sme deťom poskytnúť priestor na rôzne pohybové aktivity, taktiež priestor na aktivity s rodičmi. Myšlienka sa tým pádom sama núkala. Bol tu priestor starej telocvične, ktorá nebola z viacerých hľadísk vyhovujúca pre pohybové aktivity.

Ako prebiehala samotná realizácia?

Realizácia prebiehala, nielen z dôvodu vzniku pandemickej situácie, problémovo. Ukázalo sa, že rekonštrukcia nebude jednoduchá, pretože počas prípravných prác sme zistili, že omietka opadáva až po tehlu a nebude možné  telocvičňu len svojpomocne vymaľovať, ale odborne odstrániť opadanú omietku a priestor celý prerobiť. Z dôvodu Covidu niektoré firmy od dohôd o vykonaní prác odstúpili a museli sme začať výberové konania odznovu. Aj vďaka NKN a ich súhlasu s predĺžením trvania projektu, sa nám to nakoniec podarilo. Z dôvodu rozsiahlejšej rekonštrukcie, s ktorou súviselo aj navýšenie finančných prostriedkov, sme požiadali o pomoc zriaďovateľa - MÚ Nitra. Taktiež pomohlo RZ pri MŠ Piaristická, rodičia a zamestnanci MŠ ako dobrovoľníci. Aj stavebná firma Nisaz s.r.o, ktorá telocvičňu prerábala, sa postavila k práci zodpovedne a bola s ňou výborná spolupráca. Dbali na výber vhodných materiálov, inštaláciu svietidiel prispôsobili faktu, že v MŠ sa nachádzajú deti so zrakovým znevýhodnením.

Ako ste napokon spokojní s výsledkom?

S výsledkom sme nadmieru spokojní, telocvičňa je krásna, zodpovedajúca dnešnej dobe a požiadavkám na pohybové aktivity. Ohlasy okolia sú pozitívne, aj keď teraz nie je miestnosť na pohybové aktivity využívaná kvôli nariadeniam vlády SR. V budúcnosti plánujeme aktivity rozšíriť aj na premietanie pre deti, tvorivé dielne s rodičmi, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, nakoľko tento moderný priestor sa dá využiť všestrannejšie.

Plánujete podobné projekty aj v budúcnosti?

Nakoľko nie je prvýkrát, čo sme sa úspešne zapojili do Klubu darcov ako príjemcovia a vždy mal výsledný efekt veľmi dobré ohlasy u detí a ich rodičov, určite budeme hľadať možnosti vo zveľaďovaní prostredia pre deti a zlepšovanie výchovno - vzdelávacej činnosti spoločne s Klubom darcov.

My sa veľmi tešíme, že napriek komplikáciám, sa napokon podarilo projekt úspešne zrealizovať a novej telocvični prajeme veľa detského smiechu, radosti a zábavy :) 

Viac o Klube darcov sa dozviete TU 

    

top