Skip to main content

Chrenová žije 2020!

Chrenovčania mali leto plné zážitkov, aj vďaka projektu Chrenová žije 2020!, ktorý bol podporený v programe Mením Moje Mesto 2020.

Jednou z typických čŕt života na sídlisku je anonymita, vytráca sa príjemná a priateľská atmosféra medzi obyvateľmi. Preto neformálna skupina Tormošani prišla s druhým ročníkom projektu Chrenová žije 2020! Veria, že domov, to nie sú len štyri steny bytu, ale aj dobré vzťahy so susedmi, príjemné okolie a priateľská atmosféra. V minulom ročníku tohto projektu predkladatelia postupne sledovali, ako si ľudia zvykajú navštevovať podujatia, ako sa nadväzujú nové priateľstvá a ako sa profiluje skupina organizátorov.

Preto chceli v tejto tradícii pokračovať. Cieľom projektu bolo, tak ako v minulom roku, prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, podporiť komunitný život na sídlisku Chrenová. Projekt sa skladal z niekoľkých samostatných podujatí, ktoré boli realizované prevažne v letnom období, kedy aj protipandemické opatrenia boli voľnejšie, a tak si mohli návštevníci naplno užiť komunitnú atmosféru – rozlúčku so školou, Chrenovskú olympiádu, letné kiná, opekačky, Dožinkovú veselicu, či rozlúčku s letom.

Projekt bol realizovaný na dopravnom ihrisku, školskom ihrisku a vo vnútroblokoch v rôznych častiach sídliska Chrenová. Účasť a odozvy návštevníkov sú najväčším dôkazom toho, že toto je ten správny spôsob spájania komunít v našom meste. Tešíme sa na ďalšie ročníky! :) 

 

 

top