Skip to main content

Klokočina street workout ihrisko vol.2

Program podpory: Mením moje mesto


Ďalší úspešne zrealizovaný projekt grantového programu Mením Moje Mesto 2020. 

Projekt street workoutového ihriska na Klokočine, ktorý bol podporený v grantovom programe Mením Moje Mesto 2019, žne veľký úspech. A tak sa realizátori rozhodli zapojiť do výzvy opäť aj v roku 2020, a tak vznikol projekt Klokočina street workout ihrisko vol.2. O jeho úspešnom dokončení nám porozprávala Katarína Obertášová – spolurealizátorka projektu.

O čom bol váš projekt? Čo všetko sa vám podarilo zrealizovať zo získaného grantu?

V roku 2019 sme v rámci projektu MMM zrealizovali výstavbu prvého street workoutového ihriska na Klokočine. Toto ihrisko si našlo množstvo priaznivcov a už kapacitne nestačilo pokryť dopyt po tomto druhu športovej aktivity mládeže. Preto akonáhle sme sa s partiou obyvateľov Klokočiny - Petrom Bocánom a Róbertom Štefákom, dozvedeli o výzve MMM 2020, zapojili sme sa znovu do tohto projektu, a vďaka úspechu v hlasovaní a aktívnej účasti a pomoci môjho manžela Pavla Obertáša z O.z. Nitrafiesta, sa nám podarilo dobudovať a rozšíriť toto ihrisko o novú plochu a cvičebné prvky. Aj vďaka pomoci, či už materiálnej alebo technickej, sme dokázali vybudovať novú plochu pre športové vyžitie obyvateľov sídliska Klokočina. Samotný grant finančne pokrýval len dodanie a osadenie konštrukcie a uloženie gumovej podlahovej plochy. Ostatné práce, ako sú výkop a príprava plochy pre vytvorenie pevného podkladu pod dopadovú plochu, alebo úprava terénu, sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka snahe priateľov, známych a v neposlednom rade aj podpore ľudí, ktorí sa dobrovoľne angažovali v tomto projekte. Momentálne sú obe jestvujúce ihriská využívané na maximum aj z dôvodu opatrení okolo COVID 19, keďže fitnescentrá a posilňovne sú zavreté, alebo kapacitne obmedzené.

Ako prebiehala realizácia?

Samotná realizácia v tomto hektickom období, keď všetkých postihli opatrenia okolo COVIDu, bola zdĺhavá, komplikovaná a častokrát problematická, ale sme radi, že nakoniec možno trochu neskôr, ale o to srdečnejšie, sa nám podarilo ihrisko dokončiť, a tým pádom môže slúžiť obyvateľom sídliska Klokočina.

Aké sú odozvy okolia? Ako ste spokojní s výsledkom?

Odozvy okolia vnímame pozitívne a verím, že ešte lepšie reakcie budú aj po vysadení a doplnení verejnej zelene, ktorá bude dotvárať celkový vzhľad ihriska. S ohľadom na občasné problémy, ktoré  sprevádzali niektoré práce okolo projektu, sme radi, že sa podarilo prispieť, aj vďaka podpore Mesta Nitra a NKN, k zveľadeniu športových plôch v meste a zároveň sa nám podarilo vytvoriť ďalší priestor na voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových kategórií.

Plánujete niečo podobné aj do budúcnosti?

Určite sa radi zapojíme do ďalších výziev na zlepšenie a skvalitnenie verejného priestoru v našom meste, prípadne radi pomôžeme aj iným aktivistom pri realizácii podobných projektov s našimi skúsenosťami a radami, ktoré sa nám podarilo získať pri realizácii street workoutových ihrísk na sídlisku Klokočina.

https://www.facebook.com/klokocinastreetworkout

  

 

top