Skip to main content

Rozárium v botanickej záhrade SPU v Nitre

Program podpory: Mením moje mesto


Ruža sa, zaslúžene, nazýva aj kráľovnou kvetov. A práve o ružiach bol projekt, podporený v programe Mením Moje Mesto 2020 s názvom Rozárium.

Ako sa projekt podaril sme sa spýtali autorky projektu Eriky Mňahončákovej.

Ako vznikla myšlienka na váš projekt?

Rozárium v botanickej záhrade SPU v Nitre bolo vybudované v roku 2012. Myšlienkou bolo dotvoriť a zvýrazniť prvkami drobnej architektúry ako aj ochrana tohto ekologicky hodnotného priestoru. Rozárium je koncipovaná ako náučná a osvetová expozícia kráľovnej rastlín. Hlavnou myšlienkou je priblížiť šľachtiteľov z rôznych krajín. Vysadené ruže od poľských šľachtiteľov nemajú príliš dlhú históriu, ale šľachtitelia ako Żyła, Rojewski patria medzi profesionálov v šľachtení ruží.

Ako prebiehala realizácia podujatí/ kto sa zapojil?

Situácia COVID19 zasiahla aj nás, všetky realizácie prebiehali výlučne v prácach zamestnancov BZ.

Ako ste spokojní s priebehom/výsledkom? Aké sú odozvy občanov?

S realizáciou, výsledkom sme veľmi spokojní. Určite sa naplnili naše očakávania. Verejnosť môže vidieť výsledok až budúci rok vzhľadom k prebiehajúcej situácii COVID 19, park pre verejnosť je momentálne zatvorený. Veríme, že budúci rok bude už priaznivejšia situácia a návštevníci si budú môcť vychutnať krásu ruží, ako aj posedieť pod korunami stromov s pohľadom na rozkvitnuté rozárium. V tomto období sa ruže pripravujú na zimu a to vyzretím pletív, dreva a nové ruže sa zakorenia. Dobré prezimovanie bude výsledkom budúcoročného rastu a kvitnutia.

Plánujete realizovať podobné projekty aj vbudúcnosti?

Všetky projekty realizované a podporené Mením Moje Mesto mali pozitívny ohlas. Plánujeme podobné aktivity určite realizovať aj v budúcnosti. 

  

top