2022

Nitra pomáha Ukrajine

Nitra pomáha Ukrajine

Termín zverejnenia grantovej výzvy 2: 

25. 11. 2022

 


Grantový program Nitra pomáha Ukrajine

Cieľom druhého kola grantového programu Nitra pomáha Ukrajine bola podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov, najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

V grantovom programe sme podporili projekty zamerané na:

 • Materiálno - technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, zameraných na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov, ktoré sú realizované najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Geografický záber programu je mesto Nitra a max. výška podpory na jeden projekt je 1 300 Eur.

O podporu sa mohli uchádzať:

Základné školy so sídlom v meste Nitra a predškolské zariadenia, patriace pod správu mesta Nitra na realizáciu verejno-prospešného projektu na území mesta Nitra.  

Neformálne skupiny min. troch občanov, pričom min. 1 musí dosahovať vek 18 rokov na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

 • Zverejnenie grantovej výzvy: 25.11.2022
 • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 11.01.2023 do 12:00
 • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 13.01.2023, alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program
 • Zverejnenie výsledkov: priebežne, najneskôr 24.01.2023 (na www.nkn.sk)
 • Realizácia projektov: priebežne, najneskôr do 30.10.2023
 • Vyúčtovanie projektov: priebežne, najneskôr do 30. 11. 2023

V druhom kole grantového programu pokračujeme vďaka daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION.

Anotácie projektov podporených v prvom kole programu nájdete TU.  

Anotácie projektov podporených v druhom kole programu nájdete TU.

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland


O novinkách programu vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich stránok, Facebooku a web stránok www.nitra.sk ako aj na stránke www.comin.sk a www.ukrajina.comin.sk.

Podporené projekty 2023

706 kB.

Otvoriť
Podporené projekty 2022

2.15 MB.

Otvoriť

Aktuality Nitra pomáha Ukrajine

zobraziť všetky články o programe

Partneri programu Nitra pomáha Ukrajine

 • NKN

 • Mesto Nitra

 • HEINEKEN

 • SIEMENS

Zoznam darcov programu Nitra pomáha Ukrajine

Ku dňu 1.6.2022 sme vďaka individuálnym darcom vyzbierali sumu 2 795,86 Eur. Zoznam darcov budeme priebežne aktulizovať. 

Adamík N., Barát Mário, Bencová Eva, Behúňová Zuzana, Borkowska Monika, Cabada Kristína,Civáňová Slávka, Demelová Sidónia, Dermek Daniel, Dragúň Pavol, Dulíková Lívia, Gajdošová Zita, Goga Peter, GOGO AGENCY, Halamová Edita, Hattas Marek, Hattas Peter, Herud  Miriama, Hošek Milan, Hulíková Alžbeta, Kinčík Štefan, Kišš Róbert, Kozárová Zuzana, Králiková Dominika, Kretter Anton, Lacová Helena, Lachká Ľubica, Malý Marcel, Mateffyová Eva, Mášiková Eva, Mezei Peter, Murphy Mária, Nemček Juraj, Oszlík Halamová Nina, Paál Dušan, Pinková Michaela, Ryban Adam, Rybárová Martina, Scheller Alena, Sviteková Silvia, Svolík Ľuboš, Tichanský Ľubomír, Turček Roman, Valentová Mária, Žigraiová Jana

Firemný darca - HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. - 5 000 Eur

Pokračovať v čítaní

DOBROMAPA - partneri projektov

partneri projektov na Dobromape


Mesto Nitra

Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch.

zobraziť podporené projekty  

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy Bramac Dachsysteme International GmbH, ktorú vlastní Braas Monier Group. Ako líder na trhu strešných systémov, BRAMAC prichádza vždy s inovatívnymi riešeniami s cieľom uspokojiť vysoké očakávania svojich zákazníkov. Závod na výrobu strešných krytín v Ivanke pri Nitre, vybavený najmodernejšou technológiou, bol slávnostne uvedený do prevádzky 24. septembra 1997. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

zobraziť podporené projekty  

CORA GEO, s.r.o.

Spoločnosť Cora Geo sa zaoberá tvorbou komplexných riešení pre mestské a obecné úrady, správcov inžinierskych sietí, priemyselné a energetické podniky a telekomunikačné spoločnosti. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali.

zobraziť podporené projekty  

Členovia Klubu darcov 

Klub darcov je grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorý umožňuje bežným občanom, aby podporili dobré nápady v meste Nitra. Členovia Klubu darcov každý rok finančne prispievajú a sami prostredníctvom hlasovania rozhodujú o tom, ktoré projekty budú z ich financií podporené.

Každoročne sa do Klubu darcov zapojí 100 - 200 aktívnych ľudí, ktorých spája záujem o miesto, kde žijú. Sú medzi nimi manažéri, učitelia, seniori, aktivisti MVO, študenti... V roku 2021 podporili grantový program Klub darcov aj firmení partneri: Peka Stroj, Envi Geos, UNIQA a tiež mesto Nitra. Počas svojej existencie Klub darcov podporil v Nitre až 121 projektov užitočných pre nás všetkých.

zobraziť podporené projekty  

ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

Spoločnosť Envigeos Nitra s.r.o. so svojimi viac ako 25-ročnými skúsenosťami ponúka svojim klientom široké portfólio služieb z oblasti odvozu odpadu, jeho recyklácií či zneškodňovaní, komplexného skladového hospodárstva pre firmy a podniky. Zaoberá sa taktiež poskytovaním služieb pre samosprávy a fyzické osoby.

zobraziť podporené projekty  

Foxconn Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o. je popredným výrobcom elektrotechnických produktov rôznych svetových značiek. Aktuálne je to najmä produkcia LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov SMT technológiou.
V oblasti elektrotechnickej výroby a inžinieringu poskytuje komplexné riešenia od vývoja softvéru cez návrh výrobného procesu až po samotnú finálnu produkciu. Sú taktiež špecialisti na automatizáciu, robotizáciu a IoT. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Inovatívne s Foxconnom a Aby ľudia ľuďom pomáhali.

zobraziť podporené projekty  

Heineken Slovensko, a. s.

Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

zobraziť podporené projekty  

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Kärcher je celosvetový líder v oblasti čistiacich riešení. Ich technológie našli svoje využitie pri čistení významných pamiatok svetového kultúrneho dedičstva aj pri bežnej údržbe miest, ktoré majú ľudia radi a kde trávia voľný čas. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v programe Kärcher – Upracme si spolu.

zobraziť podporené projekty  

Marel Slovakia s.r.o.

Korporácia Marel má vo svete vedúcu pozíciu v dodávaní moderných zariadení pre priemysel spracovania potravín, najmä hydiny, červeného mäsa a rýb. Víziou spoločnosti je svet, v ktorom sa vyrábajú kvalitné potraviny udržateľným a dostupným spôsobom.
Marel je známy nielen príkladným postojom k ekológii, ale aj k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia. Závody má v Dánsku, Holandsku, USA, Veľkej Británii a od roku 2005 aj u nás. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali.

zobraziť podporené projekty  

PekaStroj s.r.o.

o viac ako dvadsiatich rokoch na trhu je firma PekaStroj expert na dodávku pekárenskej a cukrárenskej technológie na Slovensku. Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj špičkových zariadení pre malé, stredné aj väčšie pekárne a cukrárne, a vďaka dlhoročným kontaktom má spoločnosť stabilnú sieť spoľahlivých partnerov vo svete.

zobraziť podporené projekty  

PP Invest, s.r.o.

Spoločnosť PP INVEST pôsobí na trhu viac ako 15 rokov. Realizuje výstavbu objektov občianskej vybavenosti, bytových, komerčných a priemyselných stavieb. Spoločnosť realizuje novostavby, rekonštrukcie a udržiavacie práce. Zabezpečuje kompletné služby a servis potrebný pre zhotovenie stavby. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali.

zobraziť podporené projekty  

Siemens, s.r.o.

Siemens patrí medzi najväčšie technologické firmy v Slovenskej republike a už viac ako 119 rokov je neoddeliteľnou súčasťou slovenského priemyslu a zárukou inovatívnych technológií. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine.

zobraziť podporené projekty  

syncreon Slovakia s.r.o.

syncreon je špecializovaným poskytovateľom integrovaných logistických služieb globálnym podnikom. Ponúka pokročilé riešenia dodávateľského reťazca navrhnuté a prispôsobené na dosiahnutie maximálnej flexibility a obratnosti, ktorá umožňuje klientom dosiahnuť najvyššiu výkonnosť v ich podnikaní. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v grantovom programe Syncreon pomáha Nitre.

zobraziť podporené projekty  

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

V súčasnej dobe je UNIQA partnerom pre viac ako 3 milióny klientov v ČR a SR. Ponúka širokú škálu finančných produktov, prostredníctvom spoločností a partnerov poskytuje a spravuje životné aj neživotné poistenie osôb či firiem, dôchodkové sporenie, investície, pôžičky, stavebné sporenie alebo hypotéky.

zobraziť podporené projekty  

Západoslovenská energetika, a. s.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., patrí k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Už viac ako 95 rokov pôsobí najmä na západnom Slovensku a služby poskytuje rovnako kvalitne aj mimo tohto regiónu. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali.

zobraziť podporené projekty  

o Dobromape

mapa

zoznam projektov

programy na Dobromape

chcem vedieť viac

Pokračovať v čítaní

DOBROMAPA - naše programy

naše programy na Dobromape

Programy sú zoradené v abecendom poradí.

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Už od roku 2007 Nitrianska komunitná nadácia poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji. Cieľom grantového programu je posilnenie kapacity renomovaných mimovládnych organizácií pracujúcich v meste Nitra, s cieľom zlepšiť kvalitu nimi poskytovaných programov a služieb.

zobraziť podporené projekty  

Inovatívne s Foxconnom

Cieľom programu Inovatívne s Foxconnom 2022 bolo podporiť inovatívne projekty dobrovoľníkov a ich aktivizovanie sa pre miestnu komunitu. V grantovom programe podporujeme inovatívne projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, vzdelávanie a zdravý životný štýl.

zobraziť podporené projekty  

Kärcher - upracme si spolu

Cieľom programu Kärcher – Upracme si spolu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny...).

Pridaná hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomôže vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán...), ako aj zametacích strojov (napríklad vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu…)

zobraziť podporené projekty  

Klub darcov

Klub darcov je grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorý umožňuje bežným občanom, aby podporili dobré nápady v meste Nitra. Členovia Klubu darcov každý rok finančne prispievajú a sami prostredníctvom hlasovania rozhodujú o tom, ktoré projekty budú z ich financií podporené.

Každoročne sa do Klubu darcov zapojí 100 - 200 aktívnych ľudí, ktorých spája záujem o miesto, kde žijú. Sú medzi nimi manažéri, učitelia, seniori, aktivisti MVO, študenti... Počas svojej existencie Klub darcov podporil v Nitre až 121 projektov užitočných pre nás všetkých.

zobraziť podporené projekty  

Mením moje mesto

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

zobraziť podporené projekty  

Mladí nitrianski filantropi

Cieľom programu Mladí nitrianski filantropi je zvyšovanie občianskej participácie mladých ľudí z Nitry a rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít. V roku 2021 tento program realizuje Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. Aktuálny ročník je určený pre cieľovú skupinu aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl , prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov, vo veku od 13 rokov. Tútoring neplnoletých účastníkov bude počas realizácie celého programu zabezpečený dospelými osobami.

zobraziť podporené projekty  

Nitra pomáha Ukrajine

Cieľom prvého kola programu Nitra pomáha Ukrajine bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež mohli uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu bolo pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie. Podporených bolo 15 projektov. Cieľom druhého kola grantového programu Nitra pomáha Ukrajine je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov, najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

zobraziť podporené projekty  

Strecha pre váš nápad

Cieľom grantového programu Strecha pre váš nápad je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí. Oblasti podpory programu sú najmä vzdelávanie, životné prostredie, telesná kultúra... Hlavným partnerom programu je firma BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

zobraziť podporené projekty  

Syncreon pomáha Nitre

Cieľom programu v roku 2021 bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19 a jej následkami. Poskytnuté granty mohli byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov. 

zobraziť podporené projekty  

Tu sme doma

Cieľom programu Tu sme doma je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia. Program aktivizuje ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

V roku 2021 boli realizované dva grantové programy. "Tu sme doma aj v čase pandémie" - program bol zameraný na podporu projektov, ktoré pomáhali v boji s pandémiou COVID-19.

"Tu sme doma - zodpovedne k ľuďom a planéte" - program bol zameraný na podporu tzv. "zelených" projektov.

zobraziť podporené projekty  

o Dobromape

mapa

zoznam projektov

darcovia

chcem vedieť viac

Pokračovať v čítaní

DOBROMAPA

Dobromapa Nitrianskej komunitnej nadácie

Naša organizácia - Nitrianska komunitná nadácia pôsobí v meste Nitra a Nitrianskom regióne už od roku 2003. Naším poslaním je zvyšovanie kvality života prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Každoročne podporíme niekoľko desiatok komunitných projektov z rôznych oblastí. No naša podpora nie je len o jednoduchom dávaní financií, ale najmä o budovaní vzťahov. Tvoríme most medzi našimi darcami, ktorí chcú dlhodobo a transparentne podporovať zaujímavé komunitné projekty a našimi grantistami, ktorí tieto projekty s radosťou a so srdcom realizujú s veľkým podielom dobrovoľnej práce.

Mnohí nás poznajú a vedia, o čom je naša práca. Sú za ňou stovky podporených a zrealizovaných dobrých nápadov šikovných a aktívnych ľudí, ako aj tisícky Eur našich partnerov a darcov, ktorí vedia, že ich finančné prostriedky budú použité správne a v prospech nás všetkých, pre našu komunitu.

Preto sme chceli toto spoločné úsilie ukázať a prezentovať aj trochu iným spôsobom. A tak Vám s radosťou predstavujeme našu novučičkú DOBROMAPU.

Táto „DOBROMAPA“ slúži tak našim darcom, grantistom, ako aj širokej verejnosti na vizualizáciu našej podpory v čase a priestore. Umožňuje plasticky zobraziť výsledky našej práce a prezentovať spoluprácu ľudí, ktorým záleží na mieste kde žijú, a ktorí chcú, aby sme všetci spolu budovali lepšie miesto pre život.

mapa

zoznam projektov

darcovia

programy na Dobromape

chcem vedieť viac

DOBROMAPA Nitrianskej komunitnej nadácie

video si po spustení môžete zväčšiť na celú obrazovku cez ikonu ⬜ vo videu vpravo dole

Pokračovať v čítaní

Informácie pripravujeme

Informácie o tom,
ako môžete pomôcť Nitre
s bojom proti Korona vírusu pripravujeme...

Organizácie poskytujúce pomoc v boji s pandémiou

Mesto Nitra

 • Zabezpečuje pomoc pre seniorov nad 65 rokov, odkázaných na pomoc druhých - nákupy potravín, základnej drogérie a dovoz liekov, tel. základné sociálne poradenstvo, zabezpečenie rúška.
 • Linka pomoci - funguje v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 na  0911 154 646. Mimo tieto dni a hodiny je možné  požiadať o pomoc na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • Zabezpečuje rúška do zariadení mesta, pre klientov, zamestnancov a podľa požiadaviek aj seniorom v domácnostiach, ktorí si nemajú možnosť rúško zadovážiť.
 • Realizuje rozvoz 60 obedov zdarma pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

 

Nitrianske  biskupstvo

  

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

 • Poskytuje pomoc formou zabezpečovania dobrovoľníkov zo svojej databázy. Aktuálne oslovujú dobrovoľníkov vrámci výzvy “Staň sa dobrovoľníkom v čase epidémie“.  Viac info nájdete na ncdnitra.sk, FB Nitrianske centrum dobrovoľníctva 
  Kontakt: Mgr. Jana Andreasová – janaTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 905 843 656

 

 1. zbor skautov Nitrava, Nitra
 • V rámci svojej komunity zabezpečujú venčenie psov, nákupy seniorom (vo vchodoch bytoviek, kde bývajú, známym…). Šijú a vedia zabezpečiť ochranné rúška (ich najväčší skautský obchod sa dočasne preorientoval zo

skautských šatiek na rúška).
Kontakt: Marián Benc, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 911 99 99 77

 

Združenie STORM

 • V programe KROK VPRED zabezpečujú terénnu sociálnu prácu v meste s rizikovými skupinami obyvateľov (užívatelia drog, ľudia bez domova). Distribuujú ochranné rúška, dezinfekčné gély, ochranné rukavice a iný zravotnícky materiál. Poskytujú rôzne poradenstvo aj pre rodinných príslušníkov ich klientov. V prípade potreby je možné aj osobné poradenstvo (zadarmo, anonymne). Viac info na:zdruzeniestorm.sk alebo na FB: Združenie STORM

Kontakt: Mgr. Pavol Ščasný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0905 943 229

 

V programe CIRKUS zabezpečujú dištančné poradenstvo (mobil, FB, IG, mail) pre deti, mládež a ich rodinných príslušníkov v rôznych témach. Môže sa nich obrátiť ktokoľvek s rôznymi otázkami alebo si len tak písať pre zachovanie kontaktu z vonkajším svetom.  V prípade potreby je možné aj osobné poradenstvo (zadarmo, anonymne).

Viac info na: www.zdruzeniestorm.sk alebo na FB: Združenie STORM  

Kontakt: Mgr. Róbert Tkáč, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac info na: www.zdruzeniestorm.sk 

FB: Cirkus Nízkoprahový Klub

IG: zdruzenie_storm_cirkus

0948 955 172, 0948 854 412  

 

CUKETA, o.z.

 • Poskytujú poradenstvo ohľadne domáceho vzdelávania, zdravých potravín a výživy ( ako si dopestovať zdravé produkty aj v podmienkach mesta a sídliska). Ponúkajú návod a recepty na zdravé a hravé varenie s deťmi.

Viac info nájdete na https://www.priestorypretvory.sk/.

Kontakt: Zuzana Kiripolská Sčasná  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 588 414Logá

Logá

Ponúkame na stiahnutie logá všetkých programov a partnerov.
Ak ste boli podporení v niektorom z grantových kôl, prosíme, aby ste si stiahli všetky logá v rámci programu.

Logá, emblémy ani ich textové podoby nesmú byť nijakým spôsobom modifikované ani inak upravované.

Nitrianska komunitná nadácia


Klub darcov


Tu sme doma


Otvorený grantový program


Inovatívne s Foxconnom


Strecha pre váš nápad


Aby ľudia ľuďom pomáhali


Mením moje mesto 2019


Pokračovať v čítaní

Granty - Aktuálne uzávierky

Aktuálne otvorená výzva:

GRANTOVÁ VÝZVA - Inovatívne s Foxconnom 2023

GRANTOVÁ VÝZVA - Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte - výzva 1

 

Základné Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V čom sa líšime od ostatných nadácií?

Dbáme na konzultácie

Konzultácie zabezpečujú kvalitu predkladaných projektov a zrozumiteľnosť pre grantovú komisiu. Vďaka konzultáciám predchádzame množstvu nezodpovedaných otázok v projekte. Grantová komisia sa pri výbere opiera o všetky dodané informácie, odborným poradenstvom zvyšujeme vaše šance na úspech.

Sme s vami v kontakte počas realizácie

Monitorujeme, radíme a stretávame sa s vami počas aktivít projektu. Je to naša výsada (sme k vám bližšie) a zároveň hobby (nič nie je krajšie ako vidieť zmysel našej práce na vlastné oči).

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677