Skip to main content

Nitra vs. korona - rozhovor UJ UKF

Do našej výzvy Nitra versus korona sa formou potravinovej pomoci pre Diecéznu charitu v Nitre zapojila aj Univerzitná jedáleň UKF Nitra.

Viac nám o tom porozprával Ing. Igor Paulovič, riaditeľ UJ UKF Nitra.

Zapojili ste sa do pomoci v rámci výzvy našej nadácie Nitra versus korona. Čo vás k tomu viedlo, prečo ste sa rozhodli ponúknuť pomoc? (prípadne spomenúť, o akú konkrétnu pomoc išlo čo, komu, prečo?)

Poskytnutie akejkoľvek pomoci v týchto neľahkých časoch svetovej pandémie považujem za akt ľudskej solidarity a podanie pomocnej ruky tým občanom mesta Nitry, ktorí to momentálne najviac potrebujú. Moje rozhodnutie darovať potravinovú pomoc jednoznačne podporili  aj zamestnanci Univerzitnej jedálne UKF v Nitre. Rozhodovanie bolo spontánne,  nakoľko ani mne ani mojim kolegom  nie je ľahostajný osud  ľudí v ohrozených skupinách.  

Pri mojom rozhodovaní  zapojiť sa do výzvy „Nitra versus korona“ som sa nechal inšpirovať  aj textom  jednej z piesní známeho slovenského speváka, citujem :  “... v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrat...“  .

Pomáhať je potrebné nielen v ťažkých časoch, pomoc je potrebná neustále, aj keď je relatívny pokoj.  S charitou a pomocou tým druhým som začal pred vyše dvadsiatimi rokmi, či už ako majiteľ reštaurácie poskytnutím obedov zdarma členom kresťanských misionárskych komunít z Prahy , alebo finančnou pomocou pri zabezpečení účasti kolektívu staršieho dorastu FC Nitra na najväčšom mládežníckom halovom turnaji v Dallase v roku 1996.

Aký vidíte význam v tejto iniciatíve našej nadácie?

Myslím si, že je to jedno , akou formou pomáhate, každá forma pomoci tomu druhému má význam a obzvlášť v tomto pandemickom „covidovom“ období.  Som rád, že v našom starobylom meste Nitra pôsobí Nitrianska komunitná nadácia, ktorej za túto iniciatívu patrí veľká vďaka.