Skip to main content

Nitra pomáha Ukrajine

Termín zverejnenia grantovej výzvy 2: 

25. 11. 2022

 


Grantový program Nitra pomáha Ukrajine

Cieľom druhého kola grantového programu Nitra pomáha Ukrajine bola podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov, najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

V grantovom programe sme podporili projekty zamerané na:

  • Materiálno - technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, zameraných na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov, ktoré sú realizované najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Geografický záber programu je mesto Nitra a max. výška podpory na jeden projekt je 1 300 Eur.

O podporu sa mohli uchádzať:

Základné školy so sídlom v meste Nitra a predškolské zariadenia, patriace pod správu mesta Nitra na realizáciu verejno-prospešného projektu na území mesta Nitra.  

Neformálne skupiny min. troch občanov, pričom min. 1 musí dosahovať vek 18 rokov na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

  • Zverejnenie grantovej výzvy: 25.11.2022
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 11.01.2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 13.01.2023, alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program
  • Zverejnenie výsledkov: priebežne, najneskôr 24.01.2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: priebežne, najneskôr do 30.10.2023
  • Vyúčtovanie projektov: priebežne, najneskôr do 30. 11. 2023

V druhom kole grantového programu pokračujeme vďaka daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION.

Anotácie projektov podporených v prvom kole programu nájdete TU.  

Anotácie projektov podporených v druhom kole programu nájdete TU.

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland


O novinkách programu vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich stránok, Facebooku a web stránok www.nitra.sk ako aj na stránke www.comin.sk a www.ukrajina.comin.sk.

Partneri programu Nitra pomáha Ukrajine

Zoznam darcov programu Nitra pomáha Ukrajine

Ku dňu 1.6.2022 sme vďaka individuálnym darcom vyzbierali sumu 2 795,86 Eur. Zoznam darcov budeme priebežne aktulizovať. 

Adamík N., Barát Mário, Bencová Eva, Behúňová Zuzana, Borkowska Monika, Cabada Kristína,Civáňová Slávka, Demelová Sidónia, Dermek Daniel, Dragúň Pavol, Dulíková Lívia, Gajdošová Zita, Goga Peter, GOGO AGENCY, Halamová Edita, Hattas Marek, Hattas Peter, Herud  Miriama, Hošek Milan, Hulíková Alžbeta, Kinčík Štefan, Kišš Róbert, Kozárová Zuzana, Králiková Dominika, Kretter Anton, Lacová Helena, Lachká Ľubica, Malý Marcel, Mateffyová Eva, Mášiková Eva, Mezei Peter, Murphy Mária, Nemček Juraj, Oszlík Halamová Nina, Paál Dušan, Pinková Michaela, Ryban Adam, Rybárová Martina, Scheller Alena, Sviteková Silvia, Svolík Ľuboš, Tichanský Ľubomír, Turček Roman, Valentová Mária, Žigraiová Jana

Firemný darca - HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. - 5 000 Eur

top