Tu sme doma 2021 - výzva

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte.

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia. Program aktivizuje ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti. 

„Náš pivovar v Hurbanove vyrába pivo už viac ako 50 rokov a chceme ho vyrábať aj oďalších 50 rokov. Zachovať tradíciu azároveň prinášať inovácie môžeme len udržateľným postojom, preto je udržateľnosť pre nás prvoradou hodnotou astojí vcentre všetkého, čo robíme. Zodpovedne vo vzťahu k našim zamestnancom, partnerom, životnému prostrediu a spoločnosti. Uvedomujeme si, že trvalú zmenu môžeme priniesť iba vtedy, ak do toho pôjdeme spolu, spolu snašimi zamestnancami, obchodnými partnermi, lokálnou komunitou v Hurbanove a našimi dodávateľmi. Naša stratégia Načapujme si lepší svet, stojí na 6 základných pilieroch azahŕňa celý proces od zrnka jačmeňa až po načapovaný pohár na stole. Zaviazali sme sa prispieť našou stratégiou kcieľom OSN voblasti trvalo udržateľného rozvoja. Chceme zmysluplne atransparentne prispieť kochrane planéty a rozhodli sme sa v rámci grantového programu TU SME DOMA ísť cestou zelených projektov. Tešíme sa na predložené  projekty, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia“, uviedla Helena Windisch, Manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

 

Podporované projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

  • VODA
    môže ísť o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a význam šetrenia s vodou...
  • ZNIŽOVANIE ODPADOV
    môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš) vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti...
  • ROZVOJ KOMUNITY
    môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úprava verejných priestranstiev  s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr.zelené strechy), rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín, vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto oblasti...

O podporu sa môžu uchádzať všetky neziskové organizácie so sídlom v meste Hurbanovo (mimovládne neziskové organizácie, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví... ) a taktiež neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo.

Maximálna výška podpory je 5 300 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

VYHLÁSENIE GRANTOVEJ VÝZVY:  1.4.2021
TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:   30.4.2021
REALIZÁCIA PROJEKTOV:  17.5.2021 – 30.9.2021
ODÚČTOVANIE PROJEKTOV:  DO 30.10.2021

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677