Úspešné týždne za nami, nová výzva pred nami...

Úspešné týždne za nami, nová výzva pred nami...

Máte problém so zobrazením tohto e-mailu? Môžete ho zobraziť online 

Nitrianska komunitná nadácia         

Úspešné týždne za nami, nová výzva pred nami...


Grantová výzva

"Klub darcov 2023"

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Klub darcov 2023. Cieľom grantového programu je podporiť inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity v meste Nitra z rôznych oblastí (kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...). Maximálna výška grantu je 1 500 Eur na jeden projekt. 

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie, ale aj neformálne skupiny občanov. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 21.7.2023.

Viac sa dozviete v článku TU


Vďaka organizácii UNICEF sme

odovzdali 34 grantových šekov.  


V rámci grantového programu "Mladí nitrianski filantropi" bolo tento rok, vďaka mestu Nitra a organizácii UNICEF, podporených 13 projektov v celkovej sume 12 000 eur. Cieľom programu je podporovať mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a komunitu, a motivovať ich k dobrovoľníctvu a filantropii. Veríme, že sa nám tento cieľ podarilo naplniť aj tento rok. Tešíme sa na výsledky projektov. Viac sa dozviete v článku TU. Fotogalériu z podujatia nájdete TU alebo na našom Facebooku

 

V rámci grantového programu "Spoznajme sa" bolo, vďaka podpore mesta Nitra a organizácii UNICEF, podporených až 21 krásnych projektov, celkovou sumou 50 666 eur. Projekty sú zamerané na podporu sociálnej súdržnosti a inklúzie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj na zvýšenie občianskej participácie skupín občanov, ohrozených sociálnym vylúčením. Viac sa dozviete v čánku TU.

Fotogralériu z podujatia nájdete TU alebo na našom Facebooku


Šeky sme odovzdali aj v Hurbanove

V spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. sme, v rámci grantového programu TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte 2023, podporili 11 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 32 579,50 eur.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov víťazným projektom sa uskutočnilo počas Hurbanovských kultúrnych dní 24. júna 2023 za prítomnosti zástupcov podporených projektov, zástupcu spoločnosti Heineken Slovensko a primátora mesta Hurbanovo. Viac sa dozviete v článku TU


Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01

www.nkn.skCopyright © 2023 Nitrianska komunitná nadácia.

Tento email Vám bol zaslaný na základe oslovenia na spoluprácu alebo predchádzajúcej spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou. V prípade, že tento e-mail nebol určený Vám alebo si neprajete zasielanie e-mailov, prosím, odhláste sa .

top