Nové grantové výzvy pre mladých ľudí aj inklúziu...

Nové grantové výzvy pre mladých ľudí aj inklúziu...

Máte problém so zobrazením tohto e-mailu? Môžete ho zobraziť online 

Nitrianska komunitná nadácia         

Nové grantové výzvy pre mladých ľudí aj inklúziu...


"Spoznajme sa"

nový grantový program - nová výzva

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v novom grantovom programe „Spoznajme sa“. Cieľom programu je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov. Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie, ale aj neformálne skupiny občanov. Maximálna výška grantu je 3 000 Eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 2.6.2023. Viac sa dozviete TU.


Výzva pre mladých ľudí v Nitre

Grantový program "Mladí nitrianski filantropi" je už mnohým dobre známy. Cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné projekty. Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii. Súčasťou programu je aj vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. Účastníci vďaka nemu získajú vedomosti a zručnosti, ako pripraviť a napísať projekt, ako ho zrealizovať a napokon aj vyúčtovať a vyhodnotiť. Maximálna výška grantu je 1 000 Eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí je 9.6.2023Partnermi programu sú mesto Nitra UNICEF. Viac sa dozviete TU.


Inšpirujte sa...

Vzelávanie v rámci programu Mladí nitrianski filantropi je vedené skúsenými školiteľkami, a okrem získavania vedomostí, zručností a nových nápadov, si na ňom účastníci užijú aj veľa zábavy. Prečítajte si, ako sa im na školeniach darilo minulý rok - TU.

Zmysluplné a kreatívne nápady, pretavené do samotných zrealizovaných projektov, si môžete pozrieť aj na našej DOBROMAPE.

Tak neváhajte a zapojte sa. Čas sa kráti...


Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01

www.nkn.skCopyright © 2023 Nitrianska komunitná nadácia.

Tento email Vám bol zaslaný na základe oslovenia na spoluprácu alebo predchádzajúcej spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou. V prípade, že tento e-mail nebol určený Vám alebo si neprajete zasielanie e-mailov, prosím, odhláste sa .

top