Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Syncreon pomáha Nitre 2022 - výzva

V spolupráci so spoločnosťou Syncreon Slovakia, s.r.o. vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe SYNCREON POMÁHA NITRE 2022.

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti ochrany životného prostredia a realizácie komunitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Ochrana životného prostredia je jednou z priorít spoločnosti Syncreon Slovakia, ktorá sa formou grantového programu rozhodla aktivizovať ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie.

Zámerom poskytovaných grantov je tiež informovať a vzdelávať verejnosť o možnostiach, akými môže jednotlivec prispieť k znižovaniu svojej negatívnej stopy v prírode a tieto poznatky multiplikovať. Spoločnosť Syncreon Slovakia si je vedomá, že v dôsledku pandémie COVID-19 a s ňou prijatých opatrení absentoval spoločenský život v komunitách, a tak formou grantov podporí aj túto tému verejného života.

„Minulý rok bol grantový program, podporovaný spoločnosťou Syncreon, zameraný na projekty, ktoré pomáhali v boji s pandémiou. Výsledky projektov dokazujú, že táto podpora bola zacielená správne a v čase, kedy bola naozaj potrebná. COVID síce nezmizol, avšak je dôležité posunúť sa ďalej a sústreďovať sa na podporu iných dôležitých tém, ktoré sa tiež týkajú nás všetkých“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.

O podporu sa môžu uchádzať organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra, napr. školy, mimovládne organizácie. Taktiež neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom aspoň jeden z nich musí dosahovať vek 18 rokov a viac.

Maximálna výška podpory je 3 000 Eur na jeden projekt.

Oblasť ochrany životného prostredia sme sa rozhodli podporiť najmä z dôvodu, že si ako spoločnosť uvedomujeme nevyhnutnosť chrániť prostredie, v ktorom všetci žijeme, pretože je to niečo, za čo sme zodpovední všetci. Ako firmy, tak aj individuálne osoby. Podporou komunitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít zase chceme ľuďom aspoň čiastočne vrátiť to, čo im pandémia zamedzovala, a to je spoločenský život a socializácia v komunitách“, hovorí Lee Raynor zo spoločnosti Syncreon Slovakia, s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

VYHLÁSENIE VÝZVY: 09.03. 2022

TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:  13.04.2022 do 24:00

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 25.04. -  31.10.2022

TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV:  do 31.10.2022

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na formulár žiadosti nájdete na

https://nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/vyzva-syncreon-pomaha-nitre-2022.pdf

Zmysluplné projekty, prospešné pre nás všetkých, vieme podporovať aj vďaka 2%, ktorými nám môžete pomôcť aj vy. Návod, ako na to nájdete TU https://nkn.sk/pre-darcov/2-percenta

Čo všetko sme vďaka partnerom a aj 2% podporili v rokoch 2020 a 2021 si môžete pozrieť na našej DOBROMAPE TU - https://nkn.sk/dobromapa/zoznam-vsetkych-projektov