Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Inovatívne s Foxconnom 2021 - VÝSLEDKY

V rámci 2. ročníka programu Inovatívne s Foxconnom boli podporené 3 verejnoprospešné projekty sumou 14 300 €.

Partnermi grantového programu je spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o.mesto Nitra.

Podporené projekty sú zamerané na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia, s.r.o. vyhlásila dňa 1.2.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe INOVATÍVNE S FOXCONNOM. Do termínu uzávierky 9.4.2021 bolo prihlásených 15 zaujímavých projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Foxconn, Správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie a tiež mesta Nitra.

„Výber víťazných projektov bol tento rok pre hodnotiacu komisiu ťažký, pretože všetky predložené projekty boli naozaj veľmi zaujímavé a krásne vypracované. No sme radi, že sa nám napokon podarilo podporiť až tri z nich a už teraz sa tešíme na výsledok ich realizácie“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.

Tohtoročný grantový program INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2021 nadväzuje na spoluprácu Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o. v roku 2018-2019, avšak zmeny tento rok nastali v oblastiach podpory a aj vo výške grantu, ktorá napokon predstavuje sumu 14 300 Eur, namiesto plánovaných 7 000 €. Do podpory sa tento rok zapojilo aj mesto Nitra, ktoré zafinancuje zakúpenie stromov pre jeden z projektov.

Všetky víťazné projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu https://nkn.sk/images/dokumenty/podporili-sme/anotacie-isf-2021-final.pdf