Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Spolupatričnosť pre Nitru

Aj tento rok pomáhame Nitre počas pandémie. Tentokrát so spoločnosťou Syncreon Slovakia, s.r.o.

V roku 2020 sme prostredníctvom grantového programu Nitra versus korona poskytli pomoc niekoľkým organizáciám a občianskym iniciatívam v boji s pandémiou COVID-19. Tento rok sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Syncreon Slovakia, s.r.o., a tak vznikol grantový program Syncreon pomáha Nitre počas pandémie. Pandémia nás, žiaľ, stále neopúšťa a pomoc v tejto oblasti je preto veľmi potrebná. Viac o rozhodnutí poskytnúť financie práve na tento účel, nám porozprával Lee Raynor – riaditeľ závodu Syncreon Slovakia, s.r.o.

Ako nášho nového partnera by som sa Vás rada spýtala, prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu práve s našou nadáciou, čo od tejto spolupráce očakávate?

Pandémia zasiahla nás všetkých, musíme s ňou bojovať nielen v práci, ale aj doma a našom blízkom okolí, s ktorým sme úzko spätí. Sú to teda nielen naši zamestnanci, na ktorých nám záleží, ale aj ich rodiny a blízke okolie, v ktorom žijú a s ním úzko súvisia. Je nevyhnutné podporiť a pomôcť aj širšie ako vrámci závodu, a to prostredníctvom miestnej nadácie, ktorej aktivity sú pre Nitru potrebné, pretože sme jej súčasťou. Je dôležité sa zomknúť a preukázať, že ak dokážeme pomôcť mestu Nitra a potrebám jeho obyvateľov pomáhame bojovať proti pandémii spolu s nimi. Spolupatričnosť je v tejto situácii hodnota, ktorou treba konať a len tak prinesie zlepšenie pre všetkých dlhodobo.

Prvý ročník Vášho nového grantového programu je zameraný na pomoc v boji s pandémiou, ktorá aktuálne ovplyvňuje životy nás všetkých. Máte nejaké konkrétne očakávania od prihlásených projektov?

Mali by sme sa zamerať na nutné priority, veci, aby sa situácia v prvom rade čo najviac zastabilizovala. Zdravotníci, ako aj ostatní odborní pracovníci, sú vysilení a vyčerpaní, no bez ich práce sa nezaobídeme. Taktiež všetci potrebujeme príjem, potraviny a zabezpečiť opateru tým, ktorí ju potrebujú od iného odborného personálu, rodičov či detí.

Všetci pevne veríme, že budúci rok už budeme žiť a fungovať normálne. Plánujete v grantovom programe pokračovať aj do budúcnosti? Ak áno, máte už nejakú predstavu, na čo by vaša podpora mohla byť použitá? Teda aké by mohli byť oblasti podpory?

Musíme hľadieť do budúcnosti a byť na ňu pripravení, plány sú dôležité pre efektívne fungovanie. Nitra je naša budúcnosť a prirodzene sme jej súčasťou. Medzi naše hlavné  firemné hodnoty patrí aj „Rodina“ a preto sa chceme sústrediť na pomoc rodinám s deťmi v núdzi, obzvlášť ich vzdelávanie. Uvedomujeme si, že pandémia zasiahla značne aj spôsob vzdelávania a to prechod na online formu, kde chceme taktiež sústrediť našu finančnú pomoc.