Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Syncreon pomáha Nitre počas pandémie

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Syncreon Slovakia, s.r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe SYNCREON POMÁHA NITRE POČAS PANDÉMIE.

Cieľom programu je podporiť  organizácie  a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom  mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19  a jej následkami. Poskytnuté granty  môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov, ako sú:

  • Hygienické, zdravotné a ochranné prostriedky/pomôcky  potrebné na boj s pandémiou  
  • Služby zamerané na dezinfekciu priestorov zariadení pre seniorov aznevýhodnené skupiny
  • Technické zariadenia potrebné na boj s pandémiou
  • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho zdravotnú pomoc aslužby  seniorom a ostatným znevýhodneným skupinám
  • Zabezpečenie odborných kapacít na poskytovanie vzdelávania detí z marginalizovaných komunít počas aj po pandémii (napr. letné školy)
  • Pomôcky potrebné pre vzdelávanie detí vdomácom prostredí
  • Ostatné náklady potrebné na zabránenie šírenia pandémie vkomunite

„Minulý rok sme realizovali grantový program Nitra versus korona, kde finančnú aj nefinančnú pomoc poskytli dobrovoľní darcovia – firmy i občania. Nikto z nás vtedy nepredpokladal, že táto ťažká doba nás bude sprevádzať aj v roku 2021. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Syncreon, ktorá tohtoročný nový grantový program zamerala práve na pomoc v boji s pandémiou“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.

O podporu sa môžu uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou. Ide najmä o organizácie/iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Maximálna výška podpory je 1 200 Eur na jeden projekt.

„Záleží nám na našich zamestnancoch a vieme, že pomoc potrebujú nielen oni, ale aj ich blízke okolie. Hľadali sme možnosti ako by sme mohli pomôcť na lokálnej úrovni. Aktivity lokálnych komunít majú v spoločnosti nezastupiteľné miesto, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Preto je naozaj nevyhnutné, aby sme sa všetci spojili. Ako jeden z kľúčových zamestnávateľov v regióne cítime aj veľkú zodpovednosť a spolu s kolegami a členmi vedenia sme si dali záväzok prispieť k zmene. Po spoločných poradách sme sa rozhodli zamerať na podporu miestnej komunity“, hovorí Lee Raynor zo spoločnosti Syncreon Slovakia, s.r.o.

Program je realizovaný prostredníctvom tzv. rýchlych grantov, to znamená, že termín na predkladanie projektov je podstatne kratší, než je to pri iných grantových programoch nadácie. Na podanie projektu žiadateľ vyplní len jednoduchý formulár, nie je potrebné projekt podávať ho cez portál e-grant.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY: 5.02.2021
Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV:  19. 02. 2021

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 26.02. -  01. 09.2021

TERMÍN ODÚČTOVANIA  PROJEKTOV:  do 30. 09.2021

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a formulár žiadosti nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre