Tu sme doma aj v čase pandémie

Aj v tomto roku podporujeme tých, ktorí pomáhajú. Pretože ochrana zdravia je na prvom mieste. 

V spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. pre vás vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA AJ V ČASE PANDÉMIE.

Cieľom programu je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc v meste Hurbanovo v nasledovných oblastiach:

  • Vzdelávanie detí zmarginalizovaných komunít v čase pandémie zamerané na upevnenie školských vedomostí a hygienických návykov
  • Poskytovanie služieb azdravotnej pomoci seniorom v čase pandémie
  • Zabránenie ďalšiemu šíreniu nákazy

„Pomoc v čase pandémie je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Preto sme sa rozhodli pomôcť tam, kde to Hurbanovčanky a Hurbanovčania aktuálne najviac potrebujú v oblasti ochrany zdravia. Veríme, že sa nám nepriaznivú pandemickú situáciu podarí spoločne zvládnuť“, uviedla Helena Windisch, Manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Poskytnuté granty  môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov, ako sú:

  • Hygienické pomôcky, zdravotné aochranné prostriedky/pomôcky potrebné na boj s pandémiou
  • Technické zariadenia potrebné na boj spandémiou
  • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho zdravotnú pomoc aslužby seniorom
  • Priamo súvisiace náklady sizoláciou pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID -19 od zdravej populácie (špeciálny zdravotnícky materiál, prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení...)
  • Zabezpečenie odborných kapacít na poskytovanie vzdelávania detí amarginalizovaných komunít
  • Pomôcky potrebné na vzdelávanie detí vdomácom prostredí
  • Ostatné náklady potrebné na zabránenie šírenia pandémie v komunite

 

O podporu sa môžu uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Hurbanovo, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou. Ide najmä o organizácie/iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Maximálna výška podpory je 1 800 Eur na jeden projekt.

„Program je realizovaný prostredníctvom tzv. rýchlych grantov, to znamená, že termín na predkladanie projektov je podstatne kratší, než je to pri iných grantových programoch nadácie. Na podanie projektu žiadateľ vyplní len jednoduchý formulár, nie je potrebné podávať ho cez portál e-grant“, vysvetlila Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

VYHLÁSENIE GRANTOVEJ VÝZVY:  5.02.2021
TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:   19. 02. 2021
REALIZÁCIA PROJEKTOV:  26.02.2021 – 1.09.2021
ODÚČTOVANIE PROJEKTOV:  DO 30. 09.2021

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a formulár žiadosti nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma-aj-v-case-pandemie 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677