Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Hurbanovčania sa zomkli...

To, že komunity sa dajú podporovať aj v ťažkých časoch, dokazuje ďalší úspešne zrealizovaný grantový program.

Tu sme doma je grantový program, ktorého hlavným partnerom je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. a je zameraný na verejnoprospešné aktivity v meste Hurbanovo. Tento rok dostal tak trochu iný názov – Tu sme doma aj v čase koronakrízy. Ako už z názvu vyplýva, projekty v roku 2020 súviseli s pomocou v boji s pandémiou COVID-19. Podporených bolo 12 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 19 719 € (reálne čerpaná suma predstavuje 19 659,35€).

Všetky projekty boli úspešne zrealizované a my veríme, že aj vďaka nim sa podarilo obmedziť šírenie vírusu v meste Hurbanovo.  

Zameranie projektov bolo rôzne, avšak všetky súviseli s prevenciou či ochranou pred vírusom. Od nákupu ochranných a dezinfekčných prostriedkov či pomôcok, bezdotykových dávkovačov dezinfekcie, generátora ozónu, pomoc pri homeschoolingu detí z marginalizovaného prostredia, vybudovanie krytých stojísk na odpad, až po čistenie a upratovanie okolia dobrovoľníkmi...Obyvatelia Hurbanova sa aj v tejto ťažkej situácii dokázali skutočne zomknúť a pomôcť si navzájom.

Do programu sa zapojili zariadenia pre seniorov, zariadenia sociálnych služieb, materské školy, dobrovoľní hasiči, Slovenský červený kríž, ale aj aktivisti z neformálnych skupín občanov.

Podrobnejšie informácie o podporených a zrealizovaných projektoch nájdete v anotáciách TU

Viac informácií o programe Tu sme doma aj v čas koronakrízy sa dozviete TU