Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Klokočina street workout ihrisko vol.2

Ďalší úspešne zrealizovaný projekt grantového programu Mením Moje Mesto 2020. 

Projekt street workoutového ihriska na Klokočine, ktorý bol podporený v grantovom programe Mením Moje Mesto 2019, žne veľký úspech. A tak sa realizátori rozhodli zapojiť do výzvy opäť aj v roku 2020, a tak vznikol projekt Klokočina street workout ihrisko vol.2. O jeho úspešnom dokončení nám porozprávala Katarína Obertášová – spolurealizátorka projektu.

O čom bol váš projekt? Čo všetko sa vám podarilo zrealizovať zo získaného grantu?

V roku 2019 sme v rámci projektu MMM zrealizovali výstavbu prvého street workoutového ihriska na Klokočine. Toto ihrisko si našlo množstvo priaznivcov a už kapacitne nestačilo pokryť dopyt po tomto druhu športovej aktivity mládeže. Preto akonáhle sme sa s partiou obyvateľov Klokočiny - Petrom Bocánom a Róbertom Štefákom, dozvedeli o výzve MMM 2020, zapojili sme sa znovu do tohto projektu, a vďaka úspechu v hlasovaní a aktívnej účasti a pomoci môjho manžela Pavla Obertáša z O.z. Nitrafiesta, sa nám podarilo dobudovať a rozšíriť toto ihrisko o novú plochu a cvičebné prvky. Aj vďaka pomoci, či už materiálnej alebo technickej, sme dokázali vybudovať novú plochu pre športové vyžitie obyvateľov sídliska Klokočina. Samotný grant finančne pokrýval len dodanie a osadenie konštrukcie a uloženie gumovej podlahovej plochy. Ostatné práce, ako sú výkop a príprava plochy pre vytvorenie pevného podkladu pod dopadovú plochu, alebo úprava terénu, sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka snahe priateľov, známych a v neposlednom rade aj podpore ľudí, ktorí sa dobrovoľne angažovali v tomto projekte. Momentálne sú obe jestvujúce ihriská využívané na maximum aj z dôvodu opatrení okolo COVID 19, keďže fitnescentrá a posilňovne sú zavreté, alebo kapacitne obmedzené.

Ako prebiehala realizácia?

Samotná realizácia v tomto hektickom období, keď všetkých postihli opatrenia okolo COVIDu, bola zdĺhavá, komplikovaná a častokrát problematická, ale sme radi, že nakoniec možno trochu neskôr, ale o to srdečnejšie, sa nám podarilo ihrisko dokončiť, a tým pádom môže slúžiť obyvateľom sídliska Klokočina.

Aké sú odozvy okolia? Ako ste spokojní s výsledkom?

Odozvy okolia vnímame pozitívne a verím, že ešte lepšie reakcie budú aj po vysadení a doplnení verejnej zelene, ktorá bude dotvárať celkový vzhľad ihriska. S ohľadom na občasné problémy, ktoré  sprevádzali niektoré práce okolo projektu, sme radi, že sa podarilo prispieť, aj vďaka podpore Mesta Nitra a NKN, k zveľadeniu športových plôch v meste a zároveň sa nám podarilo vytvoriť ďalší priestor na voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových kategórií.

Plánujete niečo podobné aj do budúcnosti?

Určite sa radi zapojíme do ďalších výziev na zlepšenie a skvalitnenie verejného priestoru v našom meste, prípadne radi pomôžeme aj iným aktivistom pri realizácii podobných projektov s našimi skúsenosťami a radami, ktoré sa nám podarilo získať pri realizácii street workoutových ihrísk na sídlisku Klokočina.

https://www.facebook.com/klokocinastreetworkout