Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Zázemie pre Cuketu

V rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2019 bol zrealizovaný veľmi pekný a užitočný projekt s názvom Zázemie.

OZ Cuketa je jediná organizácia v Nitre, ktorá sa zaoberá ekológiou, environmentálnou výchovou a témami trvalej udržateľnosti. „Riešime praktickú ochranu prírody prostredníctvom budovania jedlých záhrad, vysádzaním rastlín, tvorením edukačných a praktických vzdelávacích programov, záhrad, pomôcok, workshopov, prednášok, festivalov. Realizujeme holistickú environmentálnu výchovu, v rámci ktorej prepájame formálne i neformálne vzdelávanie. Týmto spôsobom poukazujeme na to, že ekológia by mala byť súčasťou všetkých školských predmetov a každodenného žitia“, hovorí Zuzana Ščasná z OZ Cuketa.

Vytvárajú školské záhrady, ktoré slúžia i ako živé učebnice a dajú sa v nich realizovať rôzne vyučovacie predmety. Realizujú malé komunitné akcie v podobe kurzov, workshopov, piknikov, prednášok. Ukazujú ľuďom, že každý je dôležitý a každý môže niečo zmeniť. Malý či veľký. „Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, ktorý si myslí, že to málo, čo môže urobiť je bezvýznamné“, dodáva Zuzka.

V rámci grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2019, bol podporený aj projekt OZ Cuketa s názvom Zázemie. O čom celý projekt je, a ako sa ho podarilo zrealizovať, nám porozprávala práve zakladateľka OZ Cuketa, Zuzana Ščasná.

„Chceli sme zlepšiť zázemie našej organizácie v Nitre, kde by sme mohli následne vykonávať kvalitnejšie našu činnosť a šíriť ju ďalej. V zázemí - dom so záhradou, Dolnočermánska 9, Nitra, ktorý máme v prenájme, chceme realizovať programy počas celého roka. Chceli sme dobudovať ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá bude slúžiť ako živá učebnica. Chceme dotvoriť zázemie, kde budeme vytvárať originálne pomôcky, metodiky, mini záhradky, prednášky, kurzy zdravého varenia. Budeme vytvárať a realizovať ekologicko-zážitkové programy pre deti i dospelých. Chceme tiež poskytovať ekoporadenstvo, založiť komunitnú knižnicu s ekologickou a prírodnou literatúrou a vytvoriť semienkovú banku, v ktorej budú ľudia zdieľať semienka z vlastnoručného zberu. Budú si ich vymieňať, zdieľať a tak vytvárať silné rastliny už od semienka. V novovytvorenom skleníku v prírodnej detskej záhrade si budú môcť deti počas celého roka pestovať vlastné, lokálne vitamíny, sledovať ich vývoj ako i vývoj rôznych bezstavovcov.
V zázemí chceme tiež vytvoriť ekologické hracie a zároveň zmysluplné, edukačné a sociálne prvky z odpadových a prírodných materiálov, ktoré budú inšpirácia pre ďalšie rodiny či zariadenia. Vytvoríme napr. vŕbový domček-živá stavba, ktorá bude rásť spolu s deťmi a môžu na nej pozorovať zmeny počas roku. Blatovú kuchynku s bylinkami, ktorá slúži na hru, botaniku, matematiku a kuchárčenie.“

Čo sa vám, v rámci projektu „Zázemie“ doteraz podarilo zrealizovať?

„V zázemí našej organizácie sme vybudovali prírodnú záhradu priateľskú k deťom. Vytvorili sme preliezky a hracie prvky z prírodných materiálov, kde deti, okrem fyzickej aktivity, rozvíjali i svoje vedomosti a sociálne vzťahy.
V záhrade sme vytvorili vyvýšené záhony s liečivými rastlinami, pri ktorých sme napísali liečivé účinky nielen pre človeka, ale i pôdu a klímu. Detskí i dospelí návštevníci si mohli rastliny odtrhnúť ochutnať, pripraviť jedlo či nápoj.
V zázemí sme, vďaka kúreniu, mohli i v zimných mesiacoch poskytovať ľuďom ekoporadenstvo na rôzne témy. Pripravili sme prednášky o liečivej sile prírody, ochrane životného prostredia a o budovaní imunity. S tým súviseli i praktické workshopy, kde sa ľudia učili zdravo variť, vyrábať prírodnú kozmetiku, čistiace prostriedky, alebo i vermikompostéry, vďaka ktorým mohli spracovávať bioodpad i v domácich podmienkach.
Vytvorili sme i komunitnú knižnicu, kde si ľudia môžu požičiavať knihy o prírodnom záhradkárčení, prírode či alternatívnom vzdelávaní.
V zázemí jurty sme ľuďom poskytovali i zdravotné pohybové cvičenia so zameraním hlavne na imunitu a zdravý chrbát. V dopoludňajších hodinách sme sa venovali hlavne environmentálnej výchove detí a výrobe rôznych pomôcok a prvkov.
Dvakrát do týždňa sme sa venovali po 16:00 aktivitám i pre dospelých v podobe spomínaného ekoporadenstva, prednášok, workshopov.“


Projekt ste teda úspešne zrealizovali. V čom vidíte najväčší prínos?

„Vďaka zveľadeniu priestoru prostredníctvom veľkého stolu mohli v interiéri prebiehať kvalitné workshopy, či tvorivé dielne pre deti. Nemuseli sme už zháňať a požičiavať rôzne stoly či sedenia. Konečne máme vlastné a môžeme ho spolu s ďalšími ľuďmi naplno využívať pri rôznych aktivitách i v exteriérových podmienkach.
Vďaka elektrickému kúreniu sme mohli ponúkať aktivity pre členov a verejnosť i v zimných mesiacoch. V čom sme boli predchádzajúce obdobie veľmi obmedzovaní a museli sme hľadať priestor na prenájom, ak sme chceli niečo zorganizovať. Teraz sme konečne mohli vytvoriť kvalitné zázemie, odkiaľ sme šírili rôzne vzdelávacie a zážitkové programy medzi ľudí.“

A čo plánujete do budúcnosti?

„V budúcnosti chceme naďalej vo všetkých aktivitách pokračovať. My nikdy nerealizujeme jednoúčelové projekty. Naše aktivity pretrvávajú i po skončení projektov. Rozdiel je v tom, že i vďaka tomuto projektu sa môžeme posúvať na vyššiu úroveň a organizovať pre ľudí stále kvalitnejšie vzdelávacie a zážitkové činnosti, ktoré prispievajú k ochrane zdravia, klímy, životného prostredia a inšpirujú ako žiť udržateľne. Našou cieľovou skupinou sú hlavne deti a mladí ľudia, ktorí sú zajtrajší dospelí. Je na nás tu a teraz ako bude vyzerať zajtrajšok. Je dôležité, aby sme robili rôzne zmysluplné aktivity, ale ešte viac je dôležité tieto vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalej. Pomáhať deťom aby boli vyrovnané, aby bolo ich prirodzenou súčasťou udržateľné žitie a láska k prírode. V rámci našich aktivít vytvárame možnosti a spôsoby ako každodennými jednoduchými krokmi robiť svet lepším a ako sa učiť s radosťou.“