Nitra versus korona - rozhovor Rotary klub Nitra

Do finančnej pomoci sa, v rámci našej výzvy Nitra versus korona, zapojil aj Rotary klub Nitra. Viac o klube i o dôvodoch tejto podpory sme sa dozvedeli od prezidenta RC Nitra, pána Ivana Košalka.

Povedzte nám niečo viac o Rotary klube Nitra, čomu sa venujete?

Rotary klub Nitra oslávi v novembri 25 rokov od svojho založenia. V prvých rokoch po založení klubu sme sa venovali najmä podpore zdravotníctva, ktorej vrcholom bolo zakúpenie sanitky s podporou rotariánov z partnerského mesta Naperville. V súčasnosti je nosným dlhodobým projektom nášho klubu podpora Spojenej školy internátnej na Čermáni. S podporou mnohých sponzorov sme vybudovali náučný chodník, pomohli s vybavením šatňových skriniek a naposledy sme podporili zakúpenie zariadenia pre prepravu imobilných žiakov po schodoch. Intenzívne sa venujeme aj mládeži, predovšetkým dlhodobým a krátkodobým výmenným pobytom. Najviac našich výmenných študentov si zdokonaľuje angličtinu a spoznáva inú kultúru v USA, ale naši študenti chodia často aj do Mexika, Brazílie, Taiwanu, Kanady, Japonska, atď., kde majú možnosť stráviť jeden študentský rok. Keďže dlhodobé Rotary výmeny sú v rámci Rotary dištriktu recipročné, aj množstvo rodín v Nitre a okolí mohlo spoznať študentov nielen z vyššie spomenutých krajín, ale i z Thajska a Argentíny. Títo študenti majú možnosť navštíviť nielen okolité krajiny, ale i tie najznámejšie turistické destinácie v Španielsku, Taliansku a Francúzsku.

V rámci služby obci sme venovali dva srdcové defibrilátory, ktorých cieľom je záchrana ľudí pri náhlom zlyhaní srdca. Tieto prístroje sú umiestnené v obchodných centrách Mlyny a MAX. V minulom roku sme využili grantovú schému, ktorej výsledkom sú verejné knižničky v parku na Sihoti a v tomto roku sme už vybudovali verejného ohnisko na grilovanie pod Borinou. Z našich kultúrnych podujatí sa najväčšej obľube tešia predstavenia v DAB spolu s koncertmi Henricha Tatara s manželkou a Lívie Ághovej.

Zapojili ste sa do pomoci v rámci výzvy našej nadácie Nitra versus korona. Čo vás k tomu viedlo, prečo ste sa rozhodli poskytnúť takúto pomoc?

Hlavným mottom členov Rotary je „Služba na prvom mieste“, a to zvlášť, keď nastanú mimoriadne situácie. Rotary bežne pomáha pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, vojnových konfliktov a samozrejme aj epidémií. Preto sa takmer všetky Rotary kluby v našom dištrikte, t.j. na Slovensku i v Česku, zapojili do pomoci, predovšetkým v poskytovaní prevencie pred nakazením. Spomenul by som však aj iný prístup, a to projekt Podrž svojho parťáka, s ktorým prišiel Rotary klub Žilina. V rámci nej členovia klubu individuálne podporujú najmä drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorí prišli o príjmy a majú ohrozenú existenciu. My sme sa rozhodli reagovať na výzvu NKN, pretože takýmto spôsobom budeme schopní pomôcť viacerým ľuďom a kapacita, resp. pracovná vyťaženosť (ja sa napríklad angažujem v projekte Lemon coaching) našich členov neposkytuje priestor na to, aby sme významne priložili ruku k dielu. Preto sme sa rozhodli prispieť finančne.

Aký vidíte význam v tejto iniciatíve našej nadácie?

Vnímame NKN ako férového a transparentného partnera, s ktorým sme už v minulosti viackrát spolupracovali. NKN považujeme za kontaktný bod pre tých, ktorí to potrebujú a tých, ktorí chcú pomôcť.

Verejnosť v nitrianskom regióne pozná NKN, a tak ako aj Rotary Club Nitra, aj obyvatelia a organizácie v Nitre jej dôverujú. Na základe skúseností z minulosti sme presvedčení, že NKN bude distribuovať zozbierané prostriedky skutočne tam, kde je to vhodné a potrebné. Veríme, že aj tentoraz sa ukáže, že Váš projekt prinesie prospech všetkým, ktorí sa doň zapoja.

Prajeme veľa dobrých a štedrých sŕdc.

Máte nejaký odkaz pre ostatných (jednotlivcov či organizácie)? Prečo sa zapojiť práve do tejto výzvy?

Vo vyspelých krajinách má dobrovoľníctvo nezastupiteľné miesto. Naši členovia sa o tom na vlastné oči presvedčili o.i. aj pri návšteve nášho sesterského mesta Naperville. Toto je práve tá situácia, pri ktorej si spomeniem na citát Johna F. Kennedyho. Dovoľte mi, aby som ho trochu modifikoval: Milí naši Nitrania, nepýtajte sa, čo môže urobiť mesto pre vás, pýtajte sa, čo môžete pre mesto urobiť vy. Chcel by som vyzvať najmä mladých ľudí, aby sa zapojili do tejtoaktivity tým, že budú venovať trochu svojho času a energie na to, aby zozbierané peniaze našli to najlepšie možné uplatnenie. Som si istý, že NKN takúto podporu privíta.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677