Nitra versus korona - rozhovor OZ KlauDIA

Do pomoci v rámci našej výzvy Nitra vs. korona sa zapojilo aj OZ KlauDIA. Chceli sme vedieť, čo stálo za týmto rozhodnutím. Na naše zvedavé otázky nám ochotne odpovedala pani Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH, štatutár OZ KlauDIA

Zapojili ste sa do pomoci v rámci výzvy našej nadácie Nitra versus korona. Čo vás k tomu viedlo, prečo ste sa rozhodli ponúknuť pomoc?

Dlhoročne sa venujeme dobrovoľníctvu v oblasti podpory a ochrany zdravia - pomocnú ruku dlhodobo podávame krehkým a zraniteľným cieľovým skupinám, ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich blízkym osobám, lebo nám táto činnosť dáva zmysel. Špeciálnu pozornosť venujeme deťom, seniorom a ľuďom s aktívnym prístupom k vlastnému zdraviu, ktorí trpia celoživotným ochorením diabetes mellitus. V tomto veľmi rizikovom pandemickom období práve ľudia s celoživotným ochorením patria medzi najzraniteľnejšie skupiny a kvôli ochoreniu, ktoré karanténa „nevypína“, sa ako prví dostávajú do sociálnej izolácie a stavu finančnej odkázanosti. Pritom bez adresnej pomoci túto náročnú situáciu zvládajú sami veľmi ťažko a do výzvy sme sa zapojili preto, lebo vieme, že najúčinnejšia pomoc pri prevencii i chorobe je včasná adresná pomoc. Venujeme sa dia rodinám, pacientom s gastroenterologickými a onkologickými diagnózami, nefrologickým pacientom i ľuďom odkázaným na dialyzačnú starostlivosť. Už 7. rok sme súčasťou jedinečného edukačného projektu Dia šlabikár v úzkej spolupráci s partnerským združením Spišiačik, a najnovšej publikácii Dia šlabikár + robíme za Nitru /Západoslovenský kraj ambasádorov spoločne s Kulym/Máriom Kollárom z Desmodu. Občianske združenie KlauDIA vzniklo ako naliehavá potreba odbornej pomoci pre veľmi početnú komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením, lebo zdravotná politika nutričnú podporu ani edukáciu neakceptuje. Okrem organizovania edukačných podujatí pre širokú verejnosť, našim členom poskytujeme bezplatné špecializované nutričné poradenstvo z oblasti preventívnej i liečebnej výživy, pomáhame im zvládať rôzne nepriaznivé životné situácie, ale tiež sa dospelú populáciu i deti snažíme aktívne zapájať do rôznych dobrovoľníckych aktivít.  Deti, zvlášť deti s diabetom sú v tejto oblasti ukážkovým príkladom a geniálne učia okolie čo všetko sa dá dokázať pri troške snahy.

Prečo sme reagovali na Vašu výzvu? Dobrovoľnícky „v malom“ pomáhame dlhodobo, ale NKN patrí medzi stabilné, seriózne nadácie, ktorej cieľom je pomáhať mnohým, o čom sme mali i my možnosť presvedčiť sa. NKN ako jediná inštitúcia/nadácia v roku 2018 pomohla nášmu novému združeniu - dia deťom zakúpiť neinvazívne inovatívne zdravotnícke pomôcky, ktoré sú u nás dodnes nedostupné a pre rodiny finančne náročné. Tiež sme mohli vďaka podpore NKN s našou Nutričnou akadémiou usporiadať edukačné zážitkové hodiny pre žiakov v základných školách. Podpora a spolupráca NKN bola pre naše združenie nezabudnuteľnou pomocou. Na vysokej profesionálnej úrovni ju realizovali úžasní ľudia, ktorým patrí veľké poďakovanie. Ak spojí svoje sily viac ľudí/organizácií/inštitúcií s rovnakým cieľom, spoločne sa dajú ľahšie zvládať rôzne nepriaznivé udalosti/obdobia a pomoc pre tých čo sú v stave odkázanosti je oveľa výraznejšia.

Aký vidíte význam v tejto iniciatíve našej nadácie?

Aktuálnu iniciatívu Nitrianskej komunitnej nadácie vnímam veľmi pozitívne a oceňujem úsilie, ktoré vynakladáte na jej realizáciu. Zvyšovanie povedomia o problematike, zodpovednosti i disciplíne z pohľadu kolektívneho zdravia, je veľmi dôležité a prospešné. Práca s ľuďmi je náročná – o to viac v krízovom režime počas rizikového, neistého obdobia a málokto si uvedomí, koľko energie musíte vynaložiť na komunikáciu s rôznymi dobrovoľníkmi, aby ste ich dokázali motivovať, efektívne angažovať a koordinovať. I keď je pre mnohých táto činnosť akosi samozrejmá, ak chce človek naozaj pomáhať je to o veľkej miere zodpovednosti a určitej dávke profesionálneho prístupu.  Ako som už spomínala NKN považujem za veľmi serióznu nadáciu, jej činnosť má nesmierny význam práve v období, ktoré dokáže stále určitá skupina „chytrákov“ zneužívať – ste zárukou, že všetky prostriedky sa dostanú k ľuďom, ktorí sú na pomoc naozaj odkázaní.

Máte nejaký odkaz pre ostatných (jednotlivcov či organizácie)? Prečo sa zapojiť práve do tejto výzvy?

Dobrovoľníctvo je o ľudskosti. Prichádzame na svet úplne bezbranní, láskavú starostlivosť potrebujeme od narodenia počas celého detstva, ale i v chorobe, ťažkých životných situáciách a na sklonku života. Našich dobrovoľníkov, ktorí sú hrdí členovia edukačnej hliadky už od malička, učíme, že pomoc slabším je ušľachtilá činnosť a nikto nevie, kedy sa ocitne v stave, kedy bude na pomoc okolia odkázaný. Cení sa každá snaha a pomáhať mnohými spôsobmi to dokáže naozaj každý, kto iba trochu chce. Samozrejme že treba citlivo rozlišovať, ako a komu budeme pomáhať, aby vynaložené úsilie nebolo zneužívané. Formy pomoci sú rôzne a nemusí ísť zrovna o finančnú pomoc. Dnes, keď v záujme zdravia musíme rešpektovať opodstatnené obmedzenia, zažívame úplne nové situácie, na aké nebol nik pripravený ani zvyknutý, ale vždy dokážeme pomáhať činmi – hlavne ľudskosťou. Bojujeme s neviditeľnou hrozbou, ktorá sa rýchlym tempom šíri pri nezodpovednom prístupe okolia a nepozná výnimky, preto boli „zrušené“ všetky spoločenské podujatia, máme zamedzený prístup k prostriedkom i službám, ale život plynie ďalej. Veľa osamelých ľudí so zdravotným znevýhodnením nemá možnosť zájsť napríklad k lekárovi, do lekárne, na nákup, alebo na poštu. Mnohí zostávajú v úplnej sociálnej izolácii. Táto skupina, ktorá vo väčšine prípadov za vznik svojej celoživotnej diagnózy nemôže, je zraniteľná a mimoriadne krehká – zároveň infekčnou pandémiou najviac ohrozená, preto si vyžaduje i zaslúži našu pozornosť.                                                        

Napriek mimoriadnemu stavu, ktorý má mnohé negatíva, toto obdobie prináša i krásne momenty. Mnoho ľudí si uvedomilo ozajstné hodnoty, i to že chcú byť zrazu užitoční, nejakým spôsobom nápomocní, alebo sa chcú s okolím podeliť napríklad o veci, produkty, pomôcky, služby, ktorými disponujú. Nik nedokáže byť vo všetkom dokonalý, ale spojením síl sa dejú veľké veci. Denne vidíme úžasné gestá spolupatričnosti, ktoré prestupujú do rozličných sfér života a všetky sú mimoriadne cenné. Sila ľudskosti a spolupatričnosti je obrovský nápor pozitívnej energie, pomocou ktorej i v stave obáv či beznádeje, dokážeme zvládať všetko podstatné. Iniciatíva NKN „Nitra versus Korona“ je úžasným príkladom. Všetkým, ktorí neváhajú prekročiť svoju komfortnú zónu v snahe zmysluplne pomáhať, zo srdca ďakujem.

Za mimovládnu organizáciu KlauDIA, štatutár Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH.

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677