Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Mením Moje Mesto 2020 - VÝZVA

Mesto Nitra bude už po tretí raz rozdeľovať participatívny rozpočet, prostredníctvom grantového programu Mením Moje Mesto 2020.

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií.

Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce.  Na rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra na program sumu 40 000 . Maximálna suma na jeden projekt je 4 000 . 

Po dvoch úspešných ročníkoch grantového programu sa mesto Nitra rozhodlo pokračovať v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Veríme, že aktívni občania mesta Nitra majú dostatok dobrých a originálnych nápadov, ako meniť svoje mesto k lepšiemu a zlepšovať kvalitu života vo všetkých sférach“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

 Zmena v oblastiach podpory

Oproti minulým dvom ročníkom nastala tento rok zmena v oblastiach podpory. Pre zjednodušenie celého procesu od výberu projektov, cez hlasovanie až po realizáciu projektov, sa oblasti zúžili, no stále ponúkajú množstvo priestoru pre kreativitu a hodnotné nápady občanov mesta Nitra. Aktívni občania tento rok majú možnosť vybrať si z nasledovných oblastí života: 

  1. verejné priestoryvrátane IT aplikácií pre verejné priestory
  2. ochrana životného prostrediavrátane ekologickéhovzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu
  3. podpora komunitného života vmeste

Participatívny rozpočet sa bude rozdeľovať na základe vyhlásenia grantovej výzvy na podporu občianskych projektov, kde sa participácia občanov prejavuje v troch úrovniach:

  1. Aktívni občania mesta predkladajú návrhy svojich projektov
  2. Občania mesta rozhodujú o podpore najlepších na prostredníctvom hlasovania (hlasovacia stránka bude zverejnená na web stránkach mesta Nitra aNitrianskej komunitnej nadácie a tiež na Facebooku)
  3. Občania mesta projekty sami realizujú avytvárajú si k ich výsledkom vzťah komunitného vlastníctva (tzv. community ownership)

Finančné prostriedky bude spravovať Nitrianska komunitná nadácia. O podporu môžu žiadať rôzne organizácie so sídlom v Nitre, ale aj neformálne skupiny zložené z najmenej troch občanov.

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov: 17. januára 2020.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant:  o polnoci 21. februára 2020.

Záujemcovia majú tento rok možnosť zúčastniť sa INFORMAČNÉHO DŇA, ktorý sa bude konať 28. januára 2020 od 17:00 hod. do 19:00 hod. v priestoroch Nitrianskej Synagógy.

Viac informácií o programe a grantovú výzvu nájdete na:
https://nkn.sk/nase-programy/menim-moje-mesto

Program Mením Moje Mesto prebieha v rámci spolupráce s WellGiving o.z. vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu.